– Vi har tatt imot et historisk høyt antall flyktninger

Aldri før har flere flyktninger fått en ny sjanse i Norge. Men behovet er likevel økende.

Syriske flyktninger

Et stort antall flyktninger som kommer til Norge er fra Syria.

Foto: BULENT KILIC / AFP

Skjervøy-ordfører

Ordfører i Skjervøy, Torgeir Johnsen (Sp).

Foto: Marita B.Andersen / NRK

– Hovedproblemet er å finne boliger til alle disse menneskene. I høst får vi inn en familie med en mor og fire voksne barn. Da må vi ut på leiemarkedet, sier ordfører i Skjervøy kommune, Torgeir Johnsen (Sp).

Det har aldri vært tatt imot flere flyktninger enn nå. Hittil i år har vi tatt imot 20 prosent flere enn på samme tid i fjor. Samtidig kom det dobbelt så mange asylsøkere til Norge i august i år, sammenlignet med i fjor.

Ved utgangen av året vil norske kommuner ha tatt imot 10.000, sier regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Dulo Dizdarevic.

– Vi må helt tilbake til 1994 for å finne tilsvarende tall. Kommunene i Norge gjør en kjempejobb. Men behovet er økende, sier Dizdarevic.

– Vi gjør så godt vi kan

Dulo Dizdarevic, regiondirektøri IMDI

Regiondirektør i IMDi, Dulo Dizdarevic.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ifølge IMDis prognoser må vi bosette 13 200 flyktninger til neste år. I Nord-Norge vil det si rundt 2 100 personer.

– For å få dette til trenger vi alle kommunene med på ordningen, sier Dizdarevic.

Kommunene i Troms er oppfordret til å ta imot 692 flyktninger til neste år. En statistikk fra IMDi viser at 14 av 24 kommuner i Troms har fattet vedtak på hvor mange flyktninger de skal ta imot i 2016. Totalt utgjør dette 514 flyktninger.

Ifølge flere ordførere i små kommuner i Troms, vil det bli vanskelig å oppfylle IMDis ønsker. I Skjervøy har de vedtatt å ta imot 13 flyktninger i 2015 og 16 i 2016.

– Kommunestyret har vedtatt at vi skal ta imot flere enn vi først hadde bestemt oss for. Vi ønsker selvfølgelig å hjelpe så godt vi kan, men en økning utover det vil være svært utfordrende, sier ordfører Torgeir Johnsen.