Politiet etter dødsskred: – Vi handlet riktig

Midtre Hålogaland politidistrikt mener de handlet riktig da Ailo Anund Jonsson Eira omkom etter snøskred. Nå skal de diskutere hendelsen med redningsmannskapene.

Narvik røde kors søker etter savnet

Redningsmannskapene måtte vente med å gå inn i skredområdet etter at Ailo Anund Jonsson Eira ble tatt av skred i november i fjor.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Ut fra den informasjonen vi har fått, gjorde vi en korrekt beslutning da vi holdt igjen leitemannskapene, sier politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, Hugo Henstein, til NRK.

I november i fjor ble 22 år gamle Ailo Anund Jonsson Eira fra Lavangen tatt av snøskred på Bjørnfjell.

Under redningsaksjonen valgte politiet å holde igjen leitemannskapene. Politiet mente det var uforsvarlig å gå inn i skredområdet umiddelbart etter skredet. Da leitemannskapene gikk inn i området dagen etter skredet, ble Eira funnet omkommet etter to minutter.

Ønsket å gå inn

Både politiet og redningsmannskapet på stedet ønsket å gå inn i området, men ut fra den tilbakemeldingen vi fikk fra blant annet erfarne skredeksperter som var på vei til stedet i helikopter vurderte vi det slik at vi ikke kunne gå inn i området, sier Magne Hugo Nilsen, leder for fellesoperativ enhet ved Midtre Hålogaland politidistrikt til NRK.

– Advarslene kom fra noen av de dyktigste folkene vi har, fortsetter han.

I ettertid valgte deler av leitemannskapet å anmelde politiet for uforstand i tjenesten.

Droppet etterforskning

Spesialenheten for politisaker ble så satt inn i saken. De konkluderte med at politiet hadde opptrådt riktig.

– Vi kommer aldri bort fra sikkerhetshensynet. Vi må alltid vurdere om vi setter liv og helse i fare ved å gå inn i et ulykkesområde. Hadde noen av de frivillige blitt skadet, ville det vært vårt ansvar, sier Nilsen.

I de nærmeste dagene skal politiet og redningsmannskapene likevel møtes for å diskutere erfaringene fra skredulykken.

– Debriefing etter slike hendelser er vanlig, men på grunn av de etterspillene saken har fått måtte vi vente litt med dette møtet, sier Magne Hugo Nilsen i politiet.