Hopp til innhold

– Vi fikk aldri informasjon om at boligen lå i et skredfarlig område

Foreldrene til den to år gamle jenta som omkom i Svalbard-skredet forteller hvorfor de ikke godtar at statsadvokaten har henlagt saken etter dødsskredet som straffesak.

Snøskredet i Longyearbyen

TO PERSONER OMKOM: Slik så det ut etter snøskredet på Svalbard. To personer omkom, en voksen og et barn.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er for oss ubegripelig og urimelig at statsadvokaten ikke ser grunn i at saken etterforskes videre med tanke på straffeforfølgelse.

Både grunneier og boligeiere har vært klar over skredfaren som truet bebyggelsen, og ingen av dem har tatt ansvar for skredsikring av denne.

I en epost til NRK begrunner Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen, foreldrene til den to år gamle jenta som omkom i snøskredet i Longyearbyen, hvorfor de ikke godtar ikke at statsadvokaten har henlagt saken etter Svalbard-skredet som straffesak.

– Ødelagte familier

Det var 19. desember at et gigantisk snøskred løsnet i fjellsida i Longyearbyen.

To personer omkom, og igjen sitter ødelagte familier, skriver foreldrene.

I juni ble det kjent at det ikke blir reist straffesak mot verken personer eller etater etter ulykken som også ødela elleve bolighus. Henleggelsen av saken hos statsadvokaten er klaget til Riksadvokaten.

– Ingen informasjon​

Som NRK omtalte i går, mener foreldrene dette er feil. De mener informasjon om skredfaren i Longyearbyen er blitt tilbakeholdt, og at det er unnlatt å informere leietakerne om skredrapporter og skredfaren.

Vi som leietakere har aldri fått informasjon om at boligen vi fikk tildelt og ble plassert i lå i et skredfarlig område, skriver de.

Foreldrene skriver også:

Det har i flere rapporter fra NGI vært advart mot skredfaren i Lia. I en rapport er det beregninger og illustreringer på kart som viser at et skred i denne størrelsen kunne komme så ofte som hvert 30 år.

– Ingen bør stå til rette

Lokalstyreleder Arild Olsen har tidligere i et intervju med NRK sagt at han mener ingen bør stå til rette for det som skjedde i Longyearbyen i forbindelse med skredet.

Foreldrene er ikke enige i dette, og avslutter brevet slik:

Vi stiller oss spørrende til statsadvokaten om hvorfor dette ikke er å anse som en straffbar handling.