– VG tråkker på folk i Nord-Norge

Politisk redaktør i Nordlys slakter VG som riksavis etter en kommentar som ser kritisk på de statlige milliardoverføringene til Nord-Norge.

Skjalg Fjellheim

Politisk redaktør og kommentator i Nordlys, Skjalg Fjellheim hevder VG tråkker på menneskene i Nord-Norge.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– VG har forlatt Nord-Norge for flere år siden.

Slik går politisk redaktør og kommentator i Nordlys, Skjalg Fjellheim, til angrep på VG etter Astrid Melands kommentar om at distriktspolitikken ikke har hjulpet Nord-Norge.

Meland viser til statsviter Jonas Steins avhandling der han sammenlikner utviklingen i Nord-Norge med Nord-Sverige. Meland konkluderer i sin kommentar at årlige overføringer av 12 milliarder har hatt null effekt.

– Det er altså ingen forbedring etter at distriktspolitikken skulle ha begynt å virke, skriver Meland.

Fjellheim sier kommentaren er et uttrykk for at VG har snudd ryggen til resten av landet for å bli en avis for Oslo og omegn. Han mener avisen tråkker på folk fra hans landsdel.

Hvorfor har avisen gjort det til en oppgave å tråkke på menneskene i en landsdel som nesten utgjør halve Norge?

Skjalg Fjellheim, kommentator og politisk redaktør i Nordlys

– De har lagt ned sitt kontor her og er veldig sjelden å se i vår landsdel på reportasjetur eller for å forsøke å forstå landsdelen. De skriver kommentarer i Oslo der de rammer inn en fortelling om en landsdel av klienter avhengige av velferdsstaten. Og det på bakgrunn av én doktorgradsavhandling, sier Fjellheim.

Skjalg Fjellheim

NORDLYS: Kommentator Skjalg Fjellheim mener VGs kommentar beviser at VG har gått tilbake til å være en lokalavis for folk i og rundt Oslo.

Foto: Philip A. Johannesborg

Mener VG unødvendig setter by opp mot land

Fjellheim mener VG slik sett er med på å forsterke en konflikt mellom by og land på det han kaller «en unødvendig måte».

– Hvis man skal lage en fortelling om Nord-Norge uten å ta med verdiskaping som en konsekvens av en aktiv distriktspolitikk, da havner man på ville veier, sier han.

Det er altså der Fjellheim mener VG er.

Han mener Meland går glipp av at landsdelen både har økende verdiskaping, at den blir stadig viktigere for den nasjonale økonomien, at privat sektor vokser raskere i Nord-Norge enn i resten av landet og har mindre vekst i offentlig sektor enn andre steder.

– Det er derfor feil å påstå at alt av overføringer til Nord-Norge fra staten har vært bortkastet og mislykket, sier han.

Og det er her Astrid Meland mener Fjellheim har misforstått.

– Elsker distriktene

– Kommentaren handler ikke om verdiskaping i nord. Alle vet det er fullt av olje, gass, kraft, fisk, mineraler og hardtarbeidende folk i Nord-Norge. Det er ikke det jeg skriver om i det hele tatt, sier Meland.

Astrid Meland

VG: Kommentator Astrid Meland sier at de årlige 12 milliardene til Nord-Norge har null effekt og at de derfor burde vært brukt på bedre måter.

Foto: VG

Hun sier kommentaren handler om å evaluere den direkte distriktsstøtten på 12 milliarder til landsdelen og mener ordningen fortjener mer enn ett kritisk blikk.

– Jeg kommer selv fra en kommune der arbeidsgiveravgiften er mye lavere enn i sentrale strøk. Jeg synes det er interessant å se på om det virker. Det har ikke med verdiskapingen i Nord-Norge å gjøre. Det får bli en annen artikkel, sier hun.

VG-kommentatoren synes for øvrig også det er leit at avisen ikke har noe kontor i landsdelen lenger.

– Klart vi er på lag med folket. Jeg elsker distriktene selv, og vil absolutt ikke avskaffe distriktspolitikken heller, men er opptatt av den skal fungere best mulig. Jeg tenker Fjellheim kan dempe følelsene sine litt her jeg, sier Meland.

Hun mener Fjellheim bør vite bedre enn å komme med elitekarakteristikker av Oslo-pressen når han selv har fått passet påskrevet etter kritiske kommentarer om regionsammenslåingen og finnmarkspolitikere.

– En sunn debatt

– Det er sunt med en debatt om hvorvidt vi bruker de distriktspolitiske virkemidlene på best mulig måte, sier statsviter Jonas Stein, som altså er forfatter av avhandlingen som startet hele diskusjonen.

Marlene Berntsen Bråthen (Sp), Jonas Stein (V) og Helga Marie Bjerke (Krf)

FORSKER: Jonas Stein (tidligere Venstre) har sammenliknet utviklingen i Nord-Norge med Nord-Sverige. Han har konkludert med at forskjellene i hovedsak ikke skyldes overføringer fra staten.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Stein sier det han beskriver er utviklingen over tid, og vil ikke si at verken Meland eller Fjellheim tar feil.

Han sier imidlertid at begge er kjent for å være både gode og spissformulerte kommentatorer, og den tidligere Venstre-politikeren er derfor rimelig fornøyd med at både Nord-Norge og distriktspolitikk debatteres.

– Mitt poeng er at alle tror det er forskjeller mellom Nord-Norge og Nord-Sverige på grunn av distriktspolitikken vi har ført. Det jeg viser til er at ting er mye likere enn vi tror, og at de største forskjellene ikke skyldes distriktspolitikken, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark