– Verden trenger flere teknologiske jenter

1.300 jenter i fjerdeklasse landet over fikk lære om programmering og koding under arrangementet Girl Tech. Målet er å inspirere jenter inn i teknologiyrket.

Eila Hay Kaljord og 159 andre jenter fikk muligheten til å lære om teknologi og informatikk på biblioteket i Tromsø i dag.

– Det er altfor få jenter som velger å studere informatikk og teknologiske fag. Det er veldig viktig at vi inspirerer jenter til å ta en teknologisk utdanning, og velge et teknologisk yrke.

Det sier Maria Wulff Hauglann, leder for Teknisk kompetansegruppe informatikkstudiet ved UiT–Norges arktiske universitet.

– Hvis det bare er menn som tar teknologiske fag er det de som bestemmer hva vi skal utvikle og hvilke tjenester vi skal ha i fremtiden. Jenter tenker gjerne litt annerledes enn menn, så det vil være et tap for samfunnet om vi ikke får kvinner inn i disse yrkene, sier hun.

Derfor inviterte Wulff hele 160 fjerdeklassejenter til Girl Tech 2017 på biblioteket i Tromsø.

Velger trygt og tradisjonelt

Jentene fikk i dag prøve flere teknologiske aktiviteter. Blant annet skulle de ved hjelp av Lego bygge en liten forskningsrobot, som kunne programmeres til å finne en blomst ved siden av en vulkan. I tillegg kunne jentene lage en kreativ prototyp ved hjelp av elektronikk, og en skritteller.

– Vi vil vise jentene at det ikke bare er gutter som driver på med teknologi. Dette kan være kjempegivende også for jenter. De gjør det minst like bra, og ofte bedre, enn guttene når de starter å studere teknologi, forklarer Wulff Hauglann.

Hun legger til at det er viktig at det i fremtiden blir flere jenter innen yrket, men at jentene ofte velger yrker som er trygt og tradisjonell.

– Mange jenter velger medisin eller helsefag hvis de vil påvirke og redde verden. Dersom de velger bort realfag på ungdomsskolen eller videregående mister de muligheten til å redde verden teknologisk. Det er like bra som medisin, sier hun.

Teknologisk fest

Til «den teknologiske festen» var bare jenter på fjerdeklassetrinnet invitert. Grunnen til det er ifølge Wulff Hauglann veldig enkel:

– Vi ser et tydelig skille i 10-årsalderen mellom gutter og jenter med tanke på hva de holder på med. Hvis vi kan inspirere dem, allerede som tiåringer, er det bra.

Girl Tech 2017 arrangeres i flere store byer, blant annet i Tromsø. Dagen ble for første gang arrangert i Tromsø i fjor. Wulff Haugland sier at fjorårets vellykkede arrangement har ført til venteliste i år.

– I fjor fikk vi høre at jentene hadde kommet tilbake til klasserommet for å fortelle guttene hvor spennende det var med teknologi. Vi håper at det samme vil skje i år, avslutter hun.

Girl Tech i Tromsø

I Tromsø var 160 jenter på besøk på biblioteket for å delta på Girl Tech 2017.

Foto: Petter Strøm / NRK