– Velg livet, handle nå

Erkebiskop Desmond Tutu kom med en sterk oppfordring til å gjøre noe med de truende klimaproblemene da han søndag holdt preken i en felleskirkelig gudstjeneste i Tromsø.

Desmond Tutu

Desmond Tutu etter miljøgudstjenesten i Ishavskatedralen.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Med smeltende sjøis fra Svalbard symbolsk plassert i og utenfor Ishavskatedralen markerte en rekke trossamfunn Skaperverkets dag og Verdens miljødag som markeres i Tromsø søndag, mandag og tirsdag.

Temaet for FNs hovedmarkering av Verdens miljødag er «Is som smelter – et hett tema?».

VIDEO: Se miljøgudstjenesten.

– Lytt til folket

Kronprins Haakon var til stede under den spesielle gudstjenesten der representanter for trossamfunn som representerer over halvannen milliard mennesker var representert.

Det er Nord-Hålogaland-biskop Per Oscar Kjølaas som på oppdrag fra miljøvernminister Helen Bjørnøy og Kirkenes Verdensråd har utarbeidet en helt ny liturgi for miljøgudstjenesten.

Prekenen ble holdt av fredsprisvinner og erkebiskop Desmond Tutu. Han ba regjeringene om å lytte til folk som er bekymret for framtiden.

Bildegalleri: Miljøgudstjenesten i Tromsø

 

– Folk sier: Se på alternative energikilder som sol, vind og vannkraft. De sier: Hei! Kjør ikke bil, når du kan gå. Vi er alle nødt til å handle nå dersom verden skal reddes. Vi holder framtiden til planeten vår i våre hender. Jeg tilbyr livets valg, eller døden og formørkelse. Velg livet, oppfordret Tutu.  

Kronprins Haakon

Kronprins Haakon var en av de mange gjestene under miljøverngudstjenesten.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

 

Etisk valg

Han karakteriserte det som et viktig etisk valg å mobilisere mot de ødeleggende klimaendringene.

Representanter for de områdene der klimaendringene allerede har grepet sterkt inn i folks hverdagsliv kom også til orde i gudstjenesten i Ishavskatedralen.

– De seneste års klimaendringer har ført med seg mange forandringer som nå utfordrer selve grunnlaget vår kultur bygger på, snøen, isen og kulden. Alle disse forandringene skaper enorme konsekvenser for vår føde og bekledning, og overleveringen av tradisjonell kunnskap til våre barn. Til slutt truer det hele vårt levevis, sa biskopen på Grønland, Sofie Petersen.  

Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas og isklumpen fra Svalbard.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

 

Klimaflukt

Iyabo Oyekola fra Nigeria kunne fortelle at mange forlater landsbygda og søker et bedre liv i byene der det allerede er mange mennesker som kjemper om arbeid.

– Tidligere kunne vi høste rikelig fra jorden. Nå har tørke og mangel på vann ført til at det er vanskelig å livnære seg fra jordbruk, sa Iyabo Oyekola.

Mens koret synger «Hva har vi gjort», høres også en lav stemme fra Stillehavsøynasjonen Kiribati i Ishavskatedralen.

– Vi vet ikke mye om klimaendringer, men vi kan se hvordan vannet graver bort jorden under røttene på trær før de til slutt faller i sjøen. Dersom vannet skulle stige mye, vil vi ikke ha mye land igjen, sa Terauango Beneteri fra øystaten som på sitt høyeste rager tre meter over vannet.

Velsignet vannet

Den felleskirkelige gudstjenesten ble avsluttet med en prosesjon ned til Tromsøysundet.

Bare noen meter nedenfor den såkalte «Mandelasletta» der Nelson Mandela for snart to år siden sa at «Vi alle er Afrikanere», velsignet erkebiskop Simon av Murmansk vannet.

Fraktet isfjell fra Svalbard

Som en illustrasjon til temaet for Verdens miljøverndag, "Melting Ice - a Hot Topic?", hadde Kirken fått fraktet en isblokk fra Svalbard til Ishavskatedralen i Tromsø.

Isblokken er formet til passe størrelse, og sto framme i kirken under gudstjenesten.

Isen skal være et symbol på alt det sårbare i skaperverket som er truet.

(NRK/NTB)