– Valgkampen er vanskelig for minoriteter

For mange minoritetsgrupper er valgkamp en ekstra stor belastning da rasisme og krenkelser oppstår når temaer knyttet til disse gruppene diskuteres.

Valgkampen kan være tung for minoriteter

Minoritetsgrupper er glad valgkampen er over.

Valglogo

– Fokuset rundt saker som for eksempel innvandring og samisk språkforvaltning trigger rasisme og krenkelse, sier rasisme – og diskrimineringsforsker ved UiT Norges arktiske universitet, Ketil Lenert Hansen til NRK.

Hansen har forsket spesielt på den samiske befolkningen og rasisme, han sier at mange ikke er klar over at det enkelte sier og skriver under valgkampen kan defineres som rasisme.

Ketil Lenert Hansen

Ketil Lenert Hansen er rasisme – og diskrimineringsforsker ved UiT Norges arktiske universitet.

– Daglig og spesielt i valgkampen så diskuteres saker som provoserer frem kommentarer og ytringer mange oppfatter som rasisme.

Kan bli straffet

I straffelovens paragraf 135a heter det at Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år.

– I forbindelse med min forskning har jeg sett at under valgkamp så brukes minoriteter og urfolk til å sanke stemmer for politiske parti.

Hansen tror en del ytringer under valgkampen er en type rasisme som kan være ubevisst hos mange.

– Men følgene blir at eksempelvis samiske barn blir hetset på skolen under valgkampen fordi det er så mye i media om minoriteter og økonomi.

Nyheter fra Troms og Finnmark