– Unge asylsøkere diskrimineres av helsevesenet

Stadig flere unge asylsøkere har behov for psykiatrisk behandling. Men de får ikke tilstrekkelig hjelp.

Guttebein på Mysebu ankomsttransitt

Kommunen må bli flinkere til å ivareta de unge asylsøkerne.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

– Helsevesenet svikter dem, både i omsorgssentrene og som bosatte. De diskrimineres, og får ikke samme oppfølging som norske barnevernsbarn får, sier regionkonsulent i Redd Barna, Maria Brochmann.

regionkonsulent i Redd Barna, Maria Brochmann

Regionkonsulent i Redd Barna, Maria Brochmann.

Foto: Hege Iren Hanssen

I løpet av året skal flere enn femti enslige, unge asylsøkere bosettes i Nord-Norge. De kommer fra krig og årelange opplevelser med vold rundt seg på alle kanter.

De trenger ikke bare et sted å bo, mange av dem har sterkt behov for behandling på grunn av traumer.

– Flere og flere unge asylsøkere har behov for psykiatrisk behandling. Men de blir plassert på mottak for mindreårige hvor det er langt mellom hver ansatt og den barnefaglige kompetansen er for lav, sier Brochmann.

Kommunene for lav kompetanse

Kravene til kommunene øker etter hvert som antallet unge asylsøkere øker kraftig. Det sier leder for BUF-etat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

– Med stadig flere unge asylsøkere, blir kravene til kartlegging av behandlingsbehovene deres også større. Vi opplever at det er en økning i unge gutter som blir plassert fra kommunen og inn i barnevernsinstitusjoner fordi de har et stort behandlingsbehov, sier Bergstrøm.

– Kommunene klarer ikke å imøtekomme behandlingsbehovet i integreringsprosessen.

Krever lovendring

regionleder i Amnesty, Ole Gunnar Solheim

Regionleder i Amnesty, Ole Gunnar Solheim.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Amnesty mener en lovendring må til for å sikre at unge asylsøkere som trenger psykiatrisk behandling får hjelp.

– Man må samordne etatene slik at man får verger på plass raskt. Norske myndigheter må slutte å diskriminere asylsøkere mellom 15–18 år, og innføre en lov som gjør at barnevernet og mottaksapparatet skal gjelde for alle under 18 år, sier regionleder i Amnesty, Ole Gunnar Solheim.

– Vi ønsker en lovendring for å sikre rettighetene.