Lar seg friste av mer pantepenger

Ungdom er dårligst til å pante. Thomas Bjørnstad (16) tror økt pant kan forandre på det.

Thomas Bjørnstad

Thomas Bjørnstad lover å pante boksene som blir tømt i bursdagsfeiringen. Han tror økt pant vil føre til at flere unge blir flinkere å pante.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Mange ungdom tenker nok ikke over at de bør pante. De ser kanskje ikke verdien i å drasse med seg tomflaskene til butikken. Jeg tror økt pant kan føre til at flere panter, sier Thomas Bjørnstad (16).

Forrige fredag var han sammen med mamma Elin for å handle inn drikke til bursdagsfeiringen senere på dagen.

Familien Bjørnstad panter flasker når boden er full. Hvis ikke det lokale musikkorpset har flaskeinnsamling.

– Vi har gitt veldig mange flasker til Sør-Tromsøya skolekorps. De er ofte på døra for å samle inn det vi har av tomgods, sier Elin.

Ikke siden 1993 har panten på flasker og bokser i Norge blitt forandret. Til sammenligning har den norske kronas verdi økt med nesten 50 prosent. 1.000 kroner i 1993 var i 2013 verdt 1.481 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Miljødirektoratet har nå sendt et forslag til Klima- og miljødepartementet om å øke panten på små flasker fra én til to kroner, og for store flasker fra 2,5 til tre kroner.

– Økt pant gir sterkere motivasjon til å levere inn tomemballasjen. Vi håper økte pantesatser vil føre til mer innsamling av drikkevareemballasje, og dermed redusert forsøpling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

800 millioner flasker og bokser

Selv om panten ikke har forandret seg på over 20 år, er nordmenn i verdenstoppen når det kommer til panting.

– Vi har hatt en enorm utvikling. Over 95 prosent av alle flasker og bokser blir pantet, og i 2013 fikk vi inn cirka 800 millioner flasker og bokser til våre anlegg, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Norsk resirk.

De er ansvarlig for håndteringen av tomflasker i Norge, og har flere kampanjer for å få folk til å pante, blant annet med nettsiden pant.no.

– Mye av årsaken til at nordmenn er så flinke til å pante skyldes at vi har jobbet mye for å få gode pantevaner. Undersøkelser sier at de fleste panter for miljøet. De føler de gjør noe lite for noe stort, sier Varberg.

Men Norsk resirk mener det er på tide med ny regulering av pantebeløpet i Norge, i hvert fall nå som 50-øringen er faset ut.

Svein Gunnar Karlstrøm

Svein Gunnar Karlstrøm mener det er fint at folk panter, selv om miljøgevinsten ikke nødvendigvis er den største. – Flaskene skal jo fraktes og behandles, noe som gir en del utslipp.

Foto: Petter Strøm

Det samme mener Svein Gunnar Karlstrøm, leder i Fremtiden i våre hender i nord.

– Det overrasker meg at panten ikke har blitt forandret på over 20 år. Panten burde jo følge prisutviklingen i landet ellers, sier han.

Unge folk panter sjeldent

Nors resirk har en utfordring med å få de unge forbrukerne til å bli flinkere til å pante.

– De over 40 er gode pantere. De yngre – spesielt dem mellom 13 og 25 er noe latere. Pengene betyr ikke noe. De vet at det er bra for miljøet, men mange gjør det likevel ikke, så vi har en jobb å gjøre.

– Som sagt tror jeg en økt sum kan bidra til at flere unge panter, blant annet fordi de må betale mer for brusen, og da blir det kanskje vanskeligere å bare kaste flaska, sier Thomas Bjørnstad.

Svein Gunnar Karlstrøm i Fremtiden i våre hender tror økt bevissthet for panting vil få de unge til å pante mer.

– I tillegg vil nok høyere pant føre til at flere panter. Folk panter tomgods selv om det ikke er det største økonomiske gevinsten, men høyere pant er et virkemiddel jeg er sikker på vil hjelpe på, sier Karlstrøm, som mener Miljødirektoratets forslag til økning er fornuftig.

Ikke bestemt

Det er nå opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre om panten skal økes. Det var de som oppfordret Miljødirektoratet til å komme med et forslag for økt pant.

– Vi ba Miljødirektoratet komme med et forslag til forandringer i returordningen fordi vi alltid har behov for oppdatert kunnskap, sier Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet til NRK.

– Når vil dere avgjøre om dere øker panten?

Nå vil vi gå igjennom Miljødirektoratets forslag til endringer. Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre endringer.

Pant

Flaskene og boksene fra bryggeriet Mack klemmes sammen før resirkulering. Dette blant annet for å kunne frakte mer tomgods på en gang.

Foto: Petter Strøm / NRK