– Uklok avgjørelse

Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen mener det er uklokt å overføre ansvaret for landets 700 fiskerihavner fra Kystverket til de nye folkevalgte regionene. Det er det Stortinget som har bestemt. Ludvigsen sier havnene er viktig i oppbyggingen av sjømatnæringen, men sier det er usikkert hvordan regionene vil klare å forvalte fiskerihavene i fremtiden.

Svein Ludvigsen
Foto: Marita Andersen / NRK