Hopp til innhold

– Uakseptabelt å gjøre hemmelige opptak i møter, mener tillitsvalgte

Ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge reagerer sterkt på at det ble gjort et hemmelig lydopptak på et internt møte på sykehuset.

Tillitsvalgt på UNN, Jan Eivind Pettersen

Jan Eivind Pettersen er foretakstillitsvalgt i fagforeningen Delta på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: privat

– At en kollega gjør noe sånt, er ikke greit, og det gjelder helt uavhengig av yrkesgruppe, sier foretakstillitsvalgt i Delta på UNN, Jan Eivind Pettersen.

Opptaket ble gjort i juni i fjor på et møte mellom noen faggrupper, ledelsen på to klinikker, direktøren og fylkeslegen. Møtet ble gjennomført som en videokonferanse med deltakere fra Harstad, Narvik og Tromsø.

Forut for dette hadde sykehuset fått sterk kritikk fra Statens Helsetilsyn for ikke å ha varslet om alvorlige hendelser.

Ifølge UNN-ledelsen var målet å komme fram til en felles forståelse for i hvilke tilfeller det er riktig å varsle helsemyndighetene om avvik.

– Uakseptabelt

At dette møtet ble tatt opp, og i tillegg distribuert til media, er en trussel mot åpenhet og mot ytringsfriheten, mener de tillitsvalgte Jan Eivind Pettersen, Rigmor Frøyum og Monica Fyhn Sørensen, som har skrevet et leserinnleg om saken.

Deres fagforeninger representerer cirka tre fjerdedeler av arbeidsstokken på UNN. I tillegg stiller foretaksverneombud Einar Rebni seg bak leserinnlegget som de tillitsvalgte har skrevet.

– Denne type hemmelig opptak i arbeidslivet er uakseptabelt og noe vi tar sterk avstand fra. Hvem ønsker seg et arbeidsliv der vi skal være redde for at noen sitter og tar opp diskusjoner og samtaler mellom kolleger, ledere og eksterne samarbeidspartnere?, spør Jan Eivind Pettersen i Delta.

Ikke ulovlig

Ifølge Straffelovens paragraf 145 a, er det kun forbudt å gjøre hemmelige opptak av samtaler eller forhandlinger som man selv ikke deltar i.

Likevel reageres det sterkt blant de ansatte på UNN på at det ble gjort lydopptak av det interne møtet.

– Men kan ikke slike lekkasjer fra møter bidra til større åpenhet , og bidra til at kritikkverdige forhold blir avdekket?

– Det er forskjell på å komme med muntlige lekkasjer etter et møte og å gjøre hemmelige opptak. Det vi risikerer da er at folk slutter å snakke sammen, og det vil ikke føre noe som helst godt med seg. Vi mener personvernet er under angrep når sånt som dette skjer. Det er en kultur vi ikke aksepterer slår rot, og det gjelder helt uavhengig av yrkesgrupper, sier han til NRK Troms.

– Alvorlig trussel

De tillitsvalgte ser på hemmelige opptak som en alvorlig trussel mot partssamarbeidet og åpenheten de har jobbet med de siste årene i UNN.

– Det er ikke mulig å holde fast ved en god åpenhetskultur og takhøyde for kritiske ytringer hvis man som ansatt, leder eller tillitsvalgt risikerer at det man sier blir tapet og lagret til slik bruk som i denne saken, avslutter Pettersen.

Enig med de tillitsvalgte

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen er enig med de tillitsvalgte i at det er svært ueheldig at ansatte gjør opptak av møter i det skjulte.

Tor Ingebrigtsen

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, mener det er uakseptabelt og uomtenksomt med skjulte opptak av møter.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Jeg synes det er uakseptabelt og uomtenksomt gjort, vi hadde en god diskusjon om dette i arbeidsmiljøutvalget i forrige uke og det var det full enighet blant både ledere og ansatte om at dette kan vi ikke tolerere.

Ingebrigtsen mener at slik oppførsel fører til at man ikke kan ha den tilliten og åpenheten som behøves for å ha faglige gode diskusjoner. Han vet ikke hvem som gjorde opptaket, og sier han heller ikke vil prøve å finne det ut.

– Det vi vil gjøre er å se på om dette er ulovlig eller ikke, for å ha det avklart. Det viktigste er å få ut et budskap til alle ansatte om at dette gjør man ikke, dette er ikke godt medarbeiderskap.