Hopp til innhold

– Tungt, men artig med reinslakting

Driftsleder Mikkel Isak Buljo i Boazu AS kan fortelle om svært gode slaktevekter på reinen i år. Slaktinga går unna med godt humør på slaktegjengen i slakteriet.

– Det her er noe som jeg har drevet på med i 22 år. Det er tungt arbeid, men jeg synes det er veldig artig. Det går unna her og guttene er veldig flinke. Alle koser seg, smiler driftsleder Mikkel Isak Buljo ved slakteriet til Boazu AS på Suossjavri i Finnmark.

Kyndig tar han imot en reinskrott som heises opp med talje. Han står i et avlangt slaktelokale der reinen avlives i den ene enden, og effektivt behandles av drevne reineiere på samlebånd bortover til den ender som reinskrott i den andre enden.

I gjerde på utsiden står reinen samlet og hentes inn i slakteriet i puljer.

Dette har vært en prima sesong for reinen. Den har kost seg hele våren, sommeren og høsten. I høst har det vært bra med soppvekst, og reinen har i sommer hatt det generelt bra

Driftsleder Mikkel Isak Buljo i Boazu AS

Rundt 300 om dagen

Slakteriet ligger på Suossjavri, akkurat på kommunegrensen mellom Karasjok og Kautokeino, midt på Finnmarksvidda.

Hit fraktes reinen med trailere fra sommerbeite og til slakteriet. Reinen kommer fra forskjellige distrikt, men de som var der nå er fra Stjernøya. De tar mot rundt 300 rein av gangen, ettersom de ikke vil at dyrene skal stå for lenge i gjerde.

Reinen fraktes inn om natta, og slaktingen pågår fra morgenen til de har fått unna de omtrent 300 dyrene.

– Vi har sett på samtlige flokker vi får inn, at det er godt hold på dyrene og god slaktevekt. Det gjelder både i Øst- og i Vest-Finnmark, sier daglig leder Johan M. N. Buljo i Boazu AS.

Prima sesong

Reinslakting 2

Driftsleder Mikkel Isak Buljo i full sving med slaktekniven under slakting av rein på Boazu AS sitt anlegg i Suossjavri.

Foto: Marte Lindi

De driver to av fire slakterier i Finnmark som tar imot rein. Det ene i Suossjavri i vest, og det andre i Varangerbotn i Øst-Finnmark.

De er fire brødre Buljo som er på plass i slakteriet, der alle har sin funksjon.

For eldstebror Mikkel Isak er kvaliteten på den reinen som nå kommer inn den beste han har sett. Det gjelder helt siden de begynte med slakteri for fem-seks år siden.

– Dette har vært en prima sesong for reinen. Den har kost seg hele våren, sommeren og høsten. I høst har det vært bra med soppvekst, og reinen har i sommer hatt det generelt bra, sier Mikkel Isak.

Tenker dyrevelferd

Rein i slaktegjerdet på Suossjavri. Johan Buljo i Boazu AS snakker om at reinen er i godt hold og holder høy vekt etter en god sesong på sommerbeite i 2013.

Johan Buljo snakker om reinen i slaktegjerdet på Suossjavri, Finnmark.

Daglig leder Johan forteller at reinen er «helt gal» etter sopp, og den har derfor mesket seg denne høsten.

– Det er nok en kombinasjon av den gode sommeren og høsten, og det at reineierne selv har begynt å tenke mer på hvordan de skjøtter dyrene og på kvaliteten, legger Johan til.

Mange er mer bevisst på flokkstruktur, i tillegg til at de ser mer på hva man selger og hva man beholder av dyr i flokken.

Virker ikke inn på reintallsreduksjon

– Det er veldig gledelig hvis det er gode slaktevekter i år. Det har jo vært en god sesong, og det er veldig bra for næringa. Hvis det viser seg å være riktig. Vi har ikke fått inn tall for slaktevektene enda, men det er flere tegn i tiden som tyder på at det blir gode slaktevekter i år, sier direktør Ola Christian Rygh i reindriftsadministrasjonen.

Han sier at selv om det er gode slaktevekter, så vil ikke det ha noen innvirkning på den vedtatte reintallsreduksjonen i Finnmark.

– Slaktevektene er en indikator på hvorvidt den økologiske situasjonen er i balanse eller ikke, men vedtakene om reintall berstår og planene om å redusere antall rein opprettholdes, sier Rygh.

Ola Christian Rygh

Direktør Ola Christian Rygh i reindriftsforvaltningen sier det er gledelig med gode slaktevekter. Det gir likevel ingen innvirkning på reintalsreduskjonen i Vest-Finnmark.

Foto: Marte Lindi

Økende salg av reinkjøtt

For noen år siden var det opphopning av reinkjøtt på lagre flere steder i Finnmark. Det løste seg etterhvert, og salget av reinkjøtt går stadig oppover.

– Salget har gått opp i Sør-Norge med 30 prosent fra fjoråret. Det er også stor etterspørsel etter reinkjøtt, sier salgsansvarlig Are Figved i Boazu AS.

Han mener det gode året nå gir et godt grunnlag for å jobbe videre med salg av reinkjøtt i hele landet.

– Vi ser at det allerede går mye kjøtt ut i butikkene. Vi selger gjennom Coop-butikkene og ser at det er bra salg der, sier Johan.

Han understreker at reinkjøtt i utgangspunktet er bra kjøtt, og med godt hold på dyrene og god slaktevekt blir det enda bedre.

Også Thor Aage Pedersen hos Aage Pedersen AS i Tana kan fortelle om veldig god kvalitet på reinkjøttet i år.

– Mitt inntrykk er at slaktevekten har gått opp. Enkelte plasser har den gått veldig mye opp. det er også slaktet mye rein, og det blir en del merslakt i år. Det gjelder for hele fylket, sier Pedersen som har slakterier i Tana og Kautokeino.

Pusset opp anleggene

reinslakting 15

En av de unge reineierne skjærer sikkert og effektivt i reinskrotten under slaktingen, før den går videre på samlebåndet til neste steg i prosessen.

Foto: Marte Lindi

Slakteriet på Suossjavri har Boazu AS leid, og dette er første året de slakter der. Samtidig har de et samarbeid med Varanger rein og Varanger vilt om slakting, nedskjæring og foredling av reinkjøttet. Buljo sier at de har de rette folkene på de rette plassene.

– Vi har pusset opp anlegget her og anlegget i Varangerbotn, for å være rustet til å ta imot nok rein. Per dag slakter vi mellom 250 og 300. Vi ønsker å slakte mest mulig per dag, og ligger godt an med dette, sier Johan Buljo.

Reinskrottene fraktes videre til Bugøynes der Varanger Vilt foretar nedskjæring av kjøttet.

Skinn og horn hentes av leverandører fra Sverige og Finland. Det er der de videreforedles videre til ferdige produkter.

– Vi har ingen her i Norge som har gjort butikk på reinskinn og reinhorn. Det er jo en tanke, men er ikke noe for oss, sier daglig leder Johan M. N. Buljo i Boazu AS.