– Tromsøundersøkelsen reddet livet mitt

Rundt 20.000 tromsøværinger deltar i hver runde av Tromsøundersøkelsen. Odd Husøy tror helseundersøkelsen har reddet livet hans.

Husøy mann

Odd Husøy (77) er klar for nok en runde med måling, veiing og blodprøvetaking. Han har deltatt i Tromsøundersøkelsen siden starten i 1974.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tromsøundersøkelsen lokaler

Tromsøundersøkelsen har egne lokaler på Langnes i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Edmund Nilsen får sprøyte

Edmund Nilsen (68) gir gjerne av blodet sitt igjen og igjen, for å få en ekstra helsesjekk, og bidra til folkehelseforskning.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK
– Det skjer jo noe med kroppen til enhver tid, og det er ikke alt man er klar over. Å få en ekstra sjekk er flott, sier Odd Husøy (77) til NRK.

Husøy har deltatt i Tromsøundersøkelsen siden oppstarten for 40 år siden.

Siden da har mange tusen tromsøværinger bidratt til å kartlegge risikofaktorer og årsaker til sykdom i befolkningen. Forskningen brukes til forebygging og behandling.

– Glad

– Jeg hadde en utposning på hovedpulsåren, sier Odd Husøy.

– Utposningen ble oppdaget her. Sprekker slike er det er det bare snakk om timer.

Husøy har slektninger som har dødd av det samme. Han er glad for at det ble oppdaget i tide.

– Tromsøundersøkelsen reddet kanskje livet mitt, sier han.

Hjerte- og karsykdommer er på mange måter kjernen i Tromsøundersøkelsen, og bakgrunnen for at det hele startet opp i 1974.

– Døde som fluer

Høy dødelighet på grunn av hjerte- og karproblematikk, særlig blant menn, skapte hodebry i Nord-Norge.

– Siden da har vi samlet inn kunnskap om risikofaktorer som kolesterol og røyking, og årsakene til at menn døde som fluer, spesielt i nord, sier prosjektleder, Heidi Johansen.

Kartleggingen har gitt resultater.

– Det har vært en betydelig reduksjon i dødelighet av hjerte- og karsykdom, sier Johansen.

Tromsøundersøkelse

Edmund Nilsen (68) er inne til sjekk i den sjuende runden av Tromsøundersøkelsen.

Psykisk helse

I den sjuende runden av Tromsøundersøkelsen er også psykisk helse en sentral del. For første gang er også tannhelse med.

Lunger sjekkes, og blodsukkerprøver avslører diabetes. Fysiske aktivitet måles gjennom en hel uke.

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse. Hver runde tar flere år. En tilsvarende undersøkelse finnes i Nord-Trøndelag.

– Man vet jo ikke

– Tromsø har uten tvil høyest oppmøteprosent i forhold til folketall, sier Johansen.

Den sjuende runden er den største noen gang. 33.000 er invitert, og håpet er rekordoppmøte.

– Mange vil delta for helsesjekken, eller for å bidra til forskningen, sier Johansen, men understreker at undersøkelsen ikke kan erstatte fastlegebesøk.

Edmund Nilsen (68) takker ja til invitasjonen igjen og igjen. Han har vært med fra starten.

– Veldig greit, sier Nilsen, som også besøker fastlegen et par ganger i året.

– Det kan jo være at Tromsøundersøkelsen finner noe annet, det vet man jo ikke.

intervju

Prosjektleder Heidi Johansen forteller om Tromsøundersøkelsen.