– Trist for nordnorsk kulturliv

Den nordnorske kulturavtalen er reforhandlet. Flere kulturinstitusjoner faller utenfor den nye avtalen.

Maria Utsi

Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge, er ikke fornøyd med den nye, nordnorske kulturavtalen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Etter lange og harde forhandlinger har de nordnorske fylkeskommunene endelig blitt enige om en ny kulturavtale.

Avtalen ble første gang inngått i 1991, og har omhandlet felles finansiering av nordnorsk kulturliv. Nå viser det seg at flere kulturinstitusjoner ikke lenger får være del av avtalen, mens andre får reduserte tilskudd.

– Selvfølgelig skulle jeg ønske at vi fortsatt kunne stå samlet i landsdelen, erkjenner fylkesråd for kultur, Willy Ørnebakk.

Unik avtale

Den nordnorske kulturavtalen har vært en sjelden fugl i det norske kulturlivet. Helt siden begynnelsen av 1990-tallet har Nordland, Troms og Finnmark samarbeidet om finansiering av en rekke nordnorske kulturinstitusjoner, deriblant Festspillene i Nord-Norge og Trastad Samlinger i Kvæfjord.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk, fylkesråd for kultur i Troms.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I fjor forlangte Nordland fylkeskommune reforhandling av avtalen på grunn av dårlig økonomi, og nå er altså forhandlingsresultatet klart.

– På grunn av de økonomiske rammene har vi nå en felles nordnorsk avtale som er betydelig redusert i omfang. Det betyr at noen institusjoner faller ut, selv om egentlig vi ikke ønsket det. Men samlet sett er resultatet utrolig mye bedre enn at vi ikke klarte å bli enige om en nordnorsk kulturavtale i det hele tatt, sier Ørnebakk.

Ber politikerne ombestemme seg

Trastad Samlinger i Kvæfjord og Samisk Senter for Samtidskunst i Karasjok er blant de institusjonene som nå er borte fra den norske kulturavtalen, mens Festspillene i Nord-Norge får tilskuddet redusert.

For å unngå at disse havner i økonomisk uføre, har nå Troms og Finnmark inngått en tilleggsavtale, dermed får både Festspillene i Nord-Norge og Trastad Samlinger like store fylkeskommunale tilskudd som tidligere.

Det er likevel trist at Nord-Norge ikke lenger står samlet om sin felles historie, mener direktør for Trastad Samlinger, Ole Furseth.

– Jeg håper politikerne tenker seg om én gang til. Trastad Samlinger sprang ut fra Nord-Norges Åndsvakehjem. Hjemmet var et landsdelsløft som fikk omsorgen for de psykisk utviklingshemmede opp på et anstendig nivå. Dette er en landsdelshistorie som bør være et felles anliggende for hele landsdelen, mener Furseth.

– Trist lesning

Også direktør Maria Utsi i Festspillene i Nord-Norge syns den reviderte kulturavtalen er trist lesning, og frykter det nå blir vanskeligere for nordnorsk kulturliv å få gjennomslag hos de nasjonale kulturmyndighetene.

Ingelin Noresjø (Krf)

Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur i Nordland.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Avtalen har vært unik og et eksempel til etterfølgelse for andre regioner. Nå blir det ikke den samme kraften i en felles nordnorsk kultursatsing, og vi får en svakere stemme i sør, tror Utsi.

Fylkesråd for kultur i Nordland, Ingelin Noresjø, forsvarer den reviderte avtalen, og mener Nord-Norge fortsatt drar lasset sammen på kultursiden.

– Det er de økonomiske rammene som har ført til at vi har måttet redusere avtalen. Dessverre går det ut over enkeltaktører, sier Noresjø.