Hopp til innhold

– Trenger ikke utredning for å vise Forsvarets betydning i nord

Troms prater, mens Østfold lager utredning: Det er stor forskjell i hvordan fylkene kjemper for framtidas forsvar.

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth mener det er helt opplagt at tyngdepunktet for forsvaret skal være i nord. Derfor trengs det ikke en egen utredning som sier det, mener hun.

Foto: Marius Fiskum / Pressebilde

I Østfold har de laget en utredning i forbindelse med det fagmilitære rådet til forsvarssjefen og langtidsplanen som skal komme fra regjeringen i vinter.

Rapporten tar for seg forsvarets tilstedeværelse i hovedstadsområdet. Der heter det at Rygges viktighet i fred, krise og væpnet konflikt på ingen måter må undervurderes.

I Troms sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth at rapporten er et forsøk på omkamp om blant annet helikopterbasen på Bardufoss.

Men hun er ikke redd for at Østfold skal vinne dragkampen.

Hun forholder seg til regjeringens rapport, Nordkloden, som forteller hvorfor det er viktig å ta vare på interessene i nordområdene.

– Det er den sikkerhetspolitiske situasjonen i landet man er nødt til å drøfte i de kommende månedene, ikke interessene for det ene eller det andre området alene, mener Myrseth.

Signalene fra regjeringen er tydelig

– Frykter du utredningen fra Østfold blir lagt mer vekt på enn argumentene dere kommer med fra Troms?

– Nei, det frykter jeg ikke, for argumentene for Nord-Norge er god. Og med tanke på hvor vi ligger geografisk, og når vi leser regjeringens egen rapport, så sier det noe om hvorfor vi skal beskytte interessene vi har i denne delen av landet, mener fylkesrådslederen.

Hun viser til at rapporten også forteller hvorfor nordområdet er det viktigste strategiske området for nasjonen Norge.

– Det i seg selv er såpass tungtveiende at det må inn i prosessene som pågår.

Åpenbart med hovedsete i nord

Myrseth mener det ikke er nødvendig å utrede en egen rapport som viser betydningen av forsvaret i nord.

– Vi samarbeider godt i Nord-Norge, og har felles budskap. Det er viktig at vi står på sammen for å jobbe for nordområdene og interessene til denne delen av landet. Men ikke minst handler det om nasjonale interesser, sier hun.

Hvor er det tyngdepunktet for forsvaret skal være?

Det er helt åpenbart at det er i nord, og det er vårt fokus framover.

Fylkesrådslederen har ledet fylkeskommunen med å gi innspill, deltatt på høringer med forsvarsministeren og hatt møter med Troms-benken om saken.