Hopp til innhold

– Et tidsskille for smeltingen i Arktis

Nå er både Nordvestpassasjen og Nordøstpassasjen isfrie.

Isfritt i Nordvestpassasjen

HISTORISK BILDE: 17. september 2012 er Nordvestpassasjen helt isfri som Nordøstpassasjen.

Foto: nsidc.org

The National Snow and Ice Data Center (NSIDC) i Colorado offentliggjorde denne uka beviset på det mange har fryktet: 17. september var Nordvestpassasjen isfri som Nordøstpassasjen.

– Det gjør at man kan seile eksempelvis Asia til Europa nord for Nordøstpassasjen i cirka to og en halv uke. Mens kan ruta Seattle til New York kan nåes gjennom Nordvestpassasjen, eksemplifiserer direktør Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.

Passasjeåpningen markerer et nytt eksempel på issmeltingen lengst nord.

Tidligere denne måneden meldte Nansensenteret om ny minimumsrekord for isen i Arktis . Siden 2007 har isen blitt redusert med 600.000 kvadratkilometer.

– Må være forberedt på alt

Det er for tidlig å si om dette vil bli et årlig fenomen, mener Winther.

– Vi kan vente mer og mindre is fra ett år til et annet, fordi det er store naturlige svingninger. Men det er likevel å vente at vi vil se at disse områdene er åpne lengre, og at vi må være forberedt på at smeltingen kan akselerere.

– Hvor ventet var dette egentlig?

– Dette markerer et tidsskille for issmeltingen i Arktis. Hadde jeg blitt spurt om dette for fem år siden, ville jeg ikke trodd det. Utviklingen har gått mye raskere enn de fleste av oss hadde trodd. Tidligere prognoser har rett og slett bomma.

– Krever kunnskap og forvaltning

Jan-Gunnar Winther

Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther.

Foto: Einar Andreassen / NRK

Norsk Polarinstitutt har ansvar for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene. I tillegg er instituttet faglig rådgiver.

– Hva kan vi vente oss nå?

– Vi kan vente økt aktivitet innen shipping, fiskeri, petroleum og turisme. Det stiller nye krav til beredskap for å forhindre utslipp, men også forvaltning. Dette er jo et område som ikke er så kjent for oss og som trenger bedre kart. Det vil stille krav til kunnskap.