– Sykehusrapporten kommer for sent

Helse Nord skal i oktober begrunne sine beslutninger for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Denne rapporten må komme før valget, mener stortingsrepresentant for SV, Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø

– Helse er viktig for folk og sykehus er viktig for folk. Derfor er SV opptatt av å styrke helsetilbudet til hele Finnmarks befolkning, sier Kirsti Bergstø.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er veldig bra at Helse Nord skal sammenfatte hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for de investeringene som gjøres i helsesektoren i Finnmark nå, sier Bergstø.

SV-politikeren mener likevel at rapporten om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark bør komme før valget, slik at de kan føre en faktabasert debatt i en opphetet valgkamp.

– Jeg vet at Helse Nord har begrunnelser for alt de foretar seg, men det er viktig at vi kjenner til de forholdene og vurderingene som blir gjort så kan vi ha en diskusjon på bakgrunn av det, sier hun.

Etterlyst utredning

Bergstø sier hun har etterlyst en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fra helseministeren, slik at folk kan bli kjent med faktagrunnlaget som ligger bak Helse Nord sine vurderinger.

– Det jeg har etterlyst er de faglige vurderingene og utredningene som ligger til grunn for de investeringene som gjøres innenfor helse- og sykehussektoren i Finnmark, sier Bergstø.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H) sier dokumentet som nå er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet er en sammenfatning av den kunnskapen man har og de utredningene som har blitt gjort.

– Det er viktig i forhold til den debatten som går rundt lokalisering av sykehus, og om helsetilbudet som leveres i dag, sier han.

– Er dette en imøtegåelse av det Kirsti Bergstø har spurt helseministeren om?

– Ja, dette sorterer og systematiserer kunnskap, så hvis det er dette Kirsti Bergstø er ute etter, så er dette et godt svar til spørsmålet hennes, sier Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen

– Helse Nord har varslet Helse- og omsorgdepartementet der man nå går i gang med et arbeid der man skal redegjøre for prosessen bak sykehusstrukturen i Finnmark. Hva er kunnskapsgrunnlaget, hva er de politiske rammene og hvilke vurderinger ligger bak de bestemmelsene man har gjort, sier Frank Bakke-Jensen.

Foto: Marte Lindi, NRK

Faglige vurderinger

Høyre-politikeren sier dokumentet som kommer til høsten vil vise at det ligger helsefaglige- og kvalitative vurderinger bak vurderingen om antall sykehus i Vest-Finnmark.

– Helse, sykehusplassering og helsetilbud gjelder alle finnmarkinger, og da må vi se tilbudet som en helhet, sier han.

– Dette er ikke bare et valgkamputspill?

– Nei, dette er et forsøk slik jeg opplever det fra Helse Nord å komme med faglige vurderinger i debatten. Når det gjelder valgkamp så må vi også ha plass til å diskutere hvilket helsetilbud og politikk vi leverer.

Han sier de ønsker å legge til rette for at de kan levere helsetjenester nærmere pasientene.

– Avstanden gjør at vi må ha to sykehus, men vi burde egentlig ha flere pasienter for å ivareta det faglige tilbudet. Det er en sak som jeg regner med vil vurderes og begrunnes av Helse Nord når de kommer med dokumentet, sier Bakke-Jensen.