– Styr mot rumpa hvis elgen står i veien

Rett bruk av lys og korrekte unnamanøvre kan hindre alvorlige ulykker med ville dyr som beveger seg i vegbanen.

Elg over veien

– Løft blikket og se fremover, ikke se rett foran bilen, sier Eldar Langseth.

Foto: NRK

I 2017 ble over 2000 elg påkjørt av bilsjåfører her til lands. I gjennomsnitt skjer det over fem kollisjoner per dag.

– Hvis uhellet er ute, og elgen står på vegen, unngå geviret, og styr mot rumpa. Det er anbefalingen fra Norges automobilforbund.

Løft blikket

Eldar Langseth

Testfører ved NAFs øvingsbane i Bogen gir gode råd til hvordan du skal unngå å kjøre på elg.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

På NAF sin øvingsbane i Bogen, midt imellom Harstad og Narvik, møter vi testsjåfør Eldar Langseth bak rattet. Her øver rundt 800 sjåfører årlig på hvordan de skal unngå skader på mennesker og dyr. Eldar Langseht har enkle men gode råd til hvordan du tidlig kan oppdage dyr i veibanen.

– Løft blikket og se fremover, ikke se rett foran bilen. Se også langt fram langs veikantene, da er det større mulighet for å oppdage elgen tidlig, sier han.

Testføreren opplever at det blir stadig mer elg langs og på veiene.

– Her i området har det vært mye elg i mange år, men vi ser at den sprer seg over et større område. Spesielt Vesterålen og Lofoten er det forholdsvis nytt at det er kommet elg dit.

Her får elgen nok av Unnis robotklipper

Blir ikke bedre

I følge leder av viltnemda i Evenes, Viggo Berg blir det bare verre, til tross for at de har forsøkt å begrense utbredelsen av elg.

– Vi har prøvd å skyte ned mest mulig hunndyr for å begrense økning i bestanden, men fortsatt er det for lite. Det virker heller ikke som bilførerne tar hensyn, de kjører voldsomt fort, sier han.

Bedre å treffe baken enn geviret

Viggo Berg

Leder i viltnemda i Evenes, Viggo Berg, mener det blir skutt for lite Elg.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Øvingsbanen i Ofoten har sin egen elg som blir påkjørt nesten daglig. Heldigvis er den kunstig, og sjåførelever lærer å svinge mot rumpa på for å unngå kollisjon. Årsaken er at dyret er lettere i bakparten og man unngår geviret som kan komme inn frontruta.

Men det beste er å være skikkelig forberedt, og her har bilførere mye å hente på korrekt lysbruk, forteller trafikklærer Eirik Madsen i Harstad.

– Det som er galt er at om du kjører med nærlys som bare lyser førti meter så holder du allikevel 80 km/t, sier han. Med langlys er det greit å holde 80, men så snart du slår over på nærlys må farten følge etter, er rådet fra trafikklæreren.

VIDEO: Vet du hvor du bør sikte på elgen:

Hvert år er det rundt 2000 smmanstøt mellom bil og elg