– Stadig mer romsøppel

Norge spiller en viktig rolle i kartleggingen av romskrot på ville veier.

TOPSHOTS-TECHNOLOGY-AUSTRALIA-SCIENCE-SPACE-LASER

Dette illustrasjonsbildet har plotta inn 50 000 av de 370 000 bitene med romsøppel som går i lav bane rundt jorda.

Foto: Electro Optic Systems / Afp

Skrot i rommet er blitt et stadig større problem. Det virvler rundt og forårsaker store skader på viktige kommunikasjons- og overvåkningssatellitter.

– Det blir stadig mer av det, dessverre. Det gjør det farlig for satellittene der oppe, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Observerer fra Vardø

I forrige måned falt satellitten UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) ned et sted i Stillehavet. Men ved hjelp av moderne radarer, så kan vi jordboere overvåke hvor skrotet faller.

En viktig radar i denne sammenhengen er Globus II-radaren i Vardø. Det forteller Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

– Det er den amerikanske romkommandoen som varsler om at romskrot enten er i kollisjonsfare med andre satellitter, eller om de kommer til å falle ned på jorden. I denne tjenesten inngår en rekke målestasjoner, inkludert Globus II i Vardø.

Bestemmer skrotets bane

Radar

Globus II-radaren i Vardø er viktig i forhold til overvåkningen av romsøppelet.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Wahl forteller at Globus II er en stor radarantenne, men med en smal stråle, som er godt egnet til å måle veldig nøyaktige baner og posisjoner til ulike objekter.

– Ja, slik det fungerer er at et annet radarsystem kan si at nå er det dukker opp et nytt objekt, og så kan Globus II være med å bestemme denne banen bedre, sier han.

Tjener ikke penger på skrotobservasjoner

Terje Wahl

Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Foto: Norsk Romsenter

Han forteller at det kan godt være at data ifra Globus II var med på å bestemme satellitten UARS sin bane da den falt ned i Stillehavet.

– Men tjener Norge penger på å overvåke romskrotet?

– Nei, denne trafikkovervåkningen har ingen fartsbøter. Alle har interesse av at disse ikke kolliderer eller faller ned, og at vi har et godt varslingssystem på dette. Det er et arbeid som de ulike statene til en hver tid gjør, sier han.