Hopp til innhold

– Søringkarantene er ulovlig frihetsberøvelse

– Å sette friske folk i karantene er ulovlig frihetsberøvelse. Politiet har ingen hjemmel til å gripe inn hvis de bryter karantenen, sier jusprofessor. Helseministeren sier han håper kommunene begynner å høre på regjeringen.

Kontroll av pasienter på Alta lufthavn i Finnmark

ALTA LUFTHAVN: Ved landing får passasjerer som lander med flyet fra Oslo beskjed om at de er satt i karantene, selv om de er friske. Det kan ikke kommunene gjøre, sier jusprofessor.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Regjeringen har bedt kommunene la være, men flere kommuner nekter å etterkomme beskjeden. De opprettholder automatisk karantene for folk som har vært på reise andre steder i Norge.

Jusprofessor Hans Petter Graver har gått gjennom lovverket og forarbeidene, og slår fast at kommunene bryter loven.

Jussprofessor Hans Petter Graver

Jusprofessor Hans Petter Graver mener friske folk plassert i kommunal karantene fritt kan bryte den.

Foto: NRK

– Kommunene har ingen som helst hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reise andre steder i Norge. Slike vedtak skal gjøres individuelt, og kan ikke pålegges med mindre man har påvist smitte eller mistenker at en person er smittet. De kommunene som setter friske folk i karantene begår ulovlig frihetsberøvelse, sier Graver.

Graver understreker at den nasjonale bestemmelsen om karantene for personer som har vært i utlandet, er lovlig.

– Regjeringen har absolutt hjemmel til å pålegge de som har vært i utlandet karantene selv om de er friske, så denne bestemmelsen er, i motsetning til den kommunale, helt lovlig.

Tomme gater i Tromsø

Tromsø er blant kommunene som nå nekter å lempe på de lokale smitteverntiltakene. Søringkarantenen består, enn så lenge.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

Regjeringen ser på saken

Helseminister Bent Høie (H) gjentar regjeringens budskap, han håper kommunene vil trappe ned smitteverntiltakene.

– Justisminister Monica Mæland var tydelig på at kommunene ikke bør lage lokale tiltak på pressekonferansen i går. Folkehelseinstituttet har også sagt at de lokale tiltakene har liten effekt på smittespredning. Vi håper at kommunene tar dette til seg, sier Høie til NRK.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) fastholder regjeringens råd om å trappe ned de lokale smitteverntiltakene.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kan vi leve med en situasjon hvor kommunene begår ulovlig frihetsberøvelse i smittevernarbeidet?

– Vi ser nå på dette. Jeg håper kommunene lytter til beskjeden fra regjeringen og slutter å lage egne karanteneregler. De skaper store problemer og de står ikke i forhold til effekten.

– Politiet kan ikke gripe inn

Jusprofessor Graver påpeker at trusler om straff for dem som måtte bryte med slike kommunalt bestemte karantener heller ikke har noen hjemmel i lov.

I tillegg til at Graver jobber som professor ved Universitetet i Oslo, er han også preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

– Friske personer som sitter i karantene pålagt av kommunene, kan fritt bryte en slik karantene. Politiet kan ikke gripe inn overfor disse personene, det har de ingen hjemmel til, sier Graver.

Han mener det er rart at Justisdepartementet ikke har gitt kommunene beskjed om lovligheten av tiltakene.

Justisminister Monica Mæland (H) har ikke hatt anledning til å svare på spørsmål fra NRK om denne saken, men hennes kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post:

Mæland viste til at kommuner som ikke må, bør ta bort de lokale reglene om karantene og innreise. Om de mener at de må, så får de svare for det

Politiet ser behov for å unngå smitte

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta sier hun ser behovet og ønsket om å unngå spredning av viruset. Hun oppfordrer folk til å følge fornuft og myndighetenes retningslinjer. Om politiet vil gripe inn overfor karantenebrytere får ikke NRK svar på.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta forstår godt at kommunene vil hindre smitte, men justisministeren sier noe annet.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

– Justisministeren ber kommunene lempe på tiltakene, flere kommuner nekter. Kan politiet gripe inn overfor karantenebrytere når lokale og sentrale myndigheter er så uenige?

– Vi retter oss etter de retningslinjene vi har fått fra Riksadvokaten, og vi har hjemler til å gripe inn ved behov for å opprette ro og orden, sier politimester Hætta.

– Innebærer det at politiet kun vil gripe inn overfor eventuelle karantenebrytere dersom deres brudd med kommunalt pålagt karantene innebærer forstyrrelse av den offentlige ro og orden?

– Vi kan se på det på mandag.

Undersøker lovlighet

Regjeringen har bedt fylkesmennene om undersøke om alle tiltakene Kommune-Norge har satt i verk er lovlige. Men fylkesordføreren i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo (Sp), er derimot sterkt kritisk til Justisdepartementet for at de har bedt kommunene lempe på sine koronatiltak.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo liker ikke innblandingen fra regjeringen i spørsmålet om hvordan kommunene skal hindre koronautbruddet.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Justisminister Monica Mæland (H) bør tenke seg om så hun ikke bidrar til å sette viktig tillit mellom nasjonale og kommunale myndigheter på spill.

Prestbakmo mener de nordnorske kommunene har vist langt bedre handlekraft enn regjeringen.

– De lokale tiltakene har vist seg som både viktige og riktige, og vi er på en risikabel vei her hvis noen statsråd eller fylkesmann setter spørsmålstegn ved de tiltakene man har innført, sier Prestbakmo.

– Kommunene risikerer erstatningsansvar

Folkehelseinstituttet mener det ikke finnes faglig grunnlag for å anbefale karantenebestemmelser for folk som har vært på reise innenlands, og mener de nå har liten effekt. Det kom fram på pressekonferansen fredag ettermiddag.

Jusprofessor Graver stiller seg undrende til at kommunene ikke hører på hva regjering og helsemyndigheter sier.

– Det er veldig uklokt. En ting er at de ikke hører på råd, det er jo ikke et rent juridisk spørsmål, men det er veldig uklokt av kommunene å ikke rette seg etter det justisdepartementet sier i dette tilfellet. Kommunene risikerer både straffansvar og erstatningsansvar, sier Graver.