Hopp til innhold

– Kjemisk kastrering av sexovergripere er livsfarlig og gir falsk trygghet

Spesialist i klinisk psykologi og sexologi, Thore Langfeldt, avviser kategorisk alle former for hormonbehandling av seksuelle overgripere hvis målet er å sikre seg mot nye overgrep.

Sexolog Thore Langfeldt

– Det er å spille russisk rulett å behandle seksuelle overgripere med hormoner, mener spesialist i klinisk psykologi og sexologi, Thore Langfeldt

Foto: Henrik Myhr Nielsen/ Helge Tvedten / NRK

– Å tro at hormonbehandling, eller kjemisk kastrering om man vil, stopper en overgriper fra å begå nye forbrytelser er å lure folk til å tro at de er trygge. Landet flommer over av anabole steroider (syntetisk etterligning av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Red.anm.). Hvem som helst kan skaffe seg anabole steroider. Det opphever virkningene av hormonpreparatene som er ment å redusere eller fjerne sexlysten hos den overgrepsdømte. Da har man ikke oppnådd noe som helst, sier Thore Langfeldt til NRK.

Behandlet sexovergripere i Trondheim

For ti år siden fikk Trondheim fengsel penger fra Sosial- og helsedirektoratet for å prøve kjemisk kastrering av fanger.

12 fanger med en gjennomsnittsdom på 12 års fengsel fikk tilbudet. Bare fem sa seg villige til å gå inn i forsøket. Tre av dem gjennomføre hele behandlinga.

Brøset Regionale Sikkerhetsavdeling

For ti år siden gjorde man forsøk med å kastrere sexovergripere her på sikkerhetsavdelinga til Trondheim fengsel på Brøset. Ingen vet hvordan det endte

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Programmet var delt i to deler, hver del over åtte måneder.

Programmet la størst vekt på den kognitive delen, altså den psykoterapeutiske behandling av pasientene.

I etterkant av forsøket ble bare den medisinske effekten av behandlinga evaluert.

Jim Aage Nøttestad

– Vi evaluerte bare den hormonelle delen av behandlingstilbudet, forteller sjefpsykolog Jim Aage Nøttestad

Foto: Privat

Sjefpsykolog Jim Aage Nøttestad ved Brøset Sikkerhetsavdeling og kompetansesenter, ledet forsøket.

– Vi vet ikke hvilken effekt den hormonelle behandlinga hadde eller har på risikoen for begå nye seksuelle overgrep, forteller Nøttestad til NRK.

Nøttestad vet heller ikke om noen av dem som deltok i dag er på frifot.

Også Unge Høyre vil kastrere

Fremskrittspartiet i Østfold og Troms har begge gått inn for tvangskastrering av mennesker som har begått grove seksuelle overgrep mot barn.

De får støtte av Frps justispolitiske talsmann, stortingsrepresentant Ulf Lerstein.

Også Unge Høyre går inn for kjemisk kastrasjon som en del av behandlingstilbudet til seksuelle overgripere. Ungdomspartiet forutsetter at hormonbehandlinga skal skje på frivillig basis.


Unge Høyre viser til at man i dag benytter eller utprøver hormonbehandling av dømte pedofile i Sverige, Danmark, Canada, Polen, Russland, Moldova, Estland, Sør-Korea, Tsjekkia, Storbritannia, Portugal, Israel, Australia og Argentina. Behandlingen benyttes også i ni amerikanske delstater.

Støttes av Høyre på Stortinget

Stortingsrepresentant og 1. nestleder i Stortingets justiskomite, Anders B. Werp er ikke uenig i Unge Høyres vedtak.

– Tvangskastrering av seksualovergripere er ikke en del av Høyres justispolitikk. Det vil etter all sannsynligvis stride ikke bare mot det etiske, men også være et brudd på menneskerettighetene, sier han.

Og han fortsetter:

Anders Werp

1. nestleder i justiskomiteen, Anders B. Werp (H) ser ingen problemer med kjemisk kastrasjon hvis den skjer på frivillig basis

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Frivillig hormonbehandling av seksualovergripere er dermed noe annet. Jeg ser ikke at det skulle være noe problem så lenge overgriperen sjøl går med på en slik behandling, sier Anders B. Werp.

– Som å spille russisk rulett

– Å tro på at hormonbehandling av seksualovergripere vil redusere faren for gjentakelse er som å spille russisk rulett. Det er livsfarlig og gir folk en falsk trygghet, spesialpsykolog Thore Langfeldt.

Han sier at hormonbehandling dessuten vil ha en rekke negative fysiske konsekvenser for pasienten.

– Vi må huske på at menneskene vi snakker om er mennesker som strever med sin seksualitet. Hva som hjelper er å tilby psykoterapi til de som opplever vansker med seksualiteten og identiteten sin, sier Langfeldt.

Langfeldt arbeider ved Institutt for klinisk sexologi og terapi. De har til enhver til cirka 100 pasienter inne til behandling.

– Vår jobb er å bygge opp seksualiteten til våre pasienter, ikke å bryte den ned slik man vil gjøre hvis man pumper dem full med medikamenter som reduserer den seksuelle interessen, sier Thore Langfeldt.

150 sexovergripere i fengsel

Til enhver tid sitter det cirka 150 sexovergrepsdømte fanger i norske fengsler. Politi og rettsvesen fokuserer nå stadig mer på vold- og sexforbrytelser.

Det betyr at påtalemyndighetene regner med at tallet på dømte sexovergripere vil øke i åra som kommer.

Hvor mange av dem som i dag soner dom for seksuelle overgrep blir behandlet med hormoner, vet man ikke.

Det er heller ikke kjent hvor mange tidligere overgrepsdømte eller potensielle overgripere som får hormonpreparater via sin fastlege.