– Snur hver stein mot useriøse utenlandske steinleggere

Flere etater går sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Tromsø-området.

Steinlegging

Nå skal useriøse steinleggere forhindres i å jobbe i Tromsø-området.

Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

I flere år har omreisende useriøse steinleggere kommet til Norge for å tilby sine tjenester i sommersesongen. Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Statens vegvesen går derfor sammen for å hindre de useriøse aktørene i å operere i Tromsø-området.

Hans Martin Moen

Hans Martin Moen leder ordensseksjonen på Tromsø politistasjon.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

– Dersom vi får tips om steinlegging vil politiet dra til stedet og kontrollere dem. Blir det straffesak ut av det vil vi etterforske det. De fleste er seriøse steinleggere, men det er de useriøse aktørene vi vil til livs, sier Hans Martin Moen, leder ved ordensseksjonen på Tromsø politistasjon til NRK.

Publikum som kjøper slike tjenester må forvente at uniformert politi og de andre etatene oppsøker deres adresse, og gjennomfører undersøkelser.

Aggressiv adferd

Politiet kjenner til en del irske og britiske steinleggere, såkalte travelers, som opererer i Tromsø-området.

– Vi har erfart at de har en veldig aggressiv måte å markedsføre seg på, slik at flere har reagert og nærmest følt seg truet. Vi har også en del straffesaker gående mot aktører, både når det gjelder konkurser, og måten de har opptrådt på overfor folk, sier Moen.

Omreisende problem

– Skatteetaten snur hver stein mot useriøse steinleggere. Som kunde risikerer du også å bli medansvarlig for uoppgjorte skatter og avgifter dersom du handler med useriøse aktører som har utestående krav til oss, sier kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, Sara Katrine Olsen.

Hun forteller også at kunder risikerer uferdig og dårlig arbeid ved å hyre useriøse steinleggere.

Sara Katrine Olsen

Sara Katrine Olsen er kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten

Foto: Privat bilde

– Flere huseiere har blitt sittende igjen med halvgjort arbeid, fordi huseiere ikke vil betale før jobben er gjort, mens steinleggerne vil ha kontant delbetaling. Ofte krever de forhåndsbetaling før jobben er gjort, noe vi også advarer mot, sier Olsen.

Politiet ønsker tips dersom potensielle kunder blir oppsøkt av useriøse steinleggere, eller man ser at arbeid pågår i nærområdet.

Målet med det tverretatlige samarbeidet mot arbeidskriminalitet er å bli mere slagkraftig i forhold til denne typen kriminalitet.