– Snøhvit varer til 2055

Snøhvit går så det suser, og produksjonen er ventet å vare helt til 2055, anslår Statoil.

Melkøya. Snøhvit.

Til 2055?

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Ragnhild Rønning

OPTIMIST: Ragnhild Rønning i Statoil.

Foto: Allan Klo / NRK

Åtte år etter at produksjonen på Snøhvitfeltet gikk i gang, mener Statoil nå at vi kun har sett begynnelsen på eventyret utenfor Hammerfest.

– Snøhvit produserer svært bra, og nå står tre nye brønner for tur for å sikre full gass i produksjonen av LNG (naturgass) fra Melkøya, sier kommunikasjonsleder, Ragnhild Rønning i Statoil på nettsiden til Petro Arctic.

Petro Arctic er leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord.

– Gass i 40 år

– Vi ligger langt over 90 prosent i produksjonseffektivitet så langt i år. Vi produserer stabilt på 102,5 prosent. sier Rønning.

Det ventes derfor stor aktivitet på Snøhvitfeltet i de neste 40 årene.

– Med de reservene som ligger i PUD-en, vil vi produsere på platå til 2042 og produksjon til 2055. Her må det presiseres at det vil kreve store investeringer å få ut disse volumene, sier Rønning.

Regjeringen forklarer på sine nettsider begrepet PUD slik:

Før rettighetshaverne kan bygge ut et funn, må en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennes.

Stor gasseksport

Det kan altså se ut til at Snøhvitfeltet varer lenger enn man har trodd. Driften av anlegget, som gir rundt 180 faste arbeidsplasser i Hammerfestområdet, er planlagt å vare til rundt 2030, skriver Store Norske Leksikon. Altså i kun 15 år til.

Fabrikken i Hammerfest produserer per i dag vel 13 000 tonn flytende komprimert gass hver eneste dag hele året. Fra de store lagertankene som er synlige fra Hammerfest sentrum, skipes et fullastet skip hver femte dag til verdensmarkedet.

Et lastet skip med har nok energi til å dekke årsforbruket til alle husholdningene i en by på størrelse med Bodø, skriver Petro Arctic.

NRK lyktes ikke med å hente inn kommentarer direkte fra Rønning eller andre i Statoil om denne saken på grunn av ferieavvikling.