Hopp til innhold

– Slakt mer, unngå rovdyr

Store reinflokker gir svake dyr – og lett match for rovdyra, ifølge forskere.

Merking av rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Reineierne bør slakte mer rein for å unngå rovdyrplagen, fastslår seniorforsker Per Fauchald ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

I dårlige år kan rovdyr ta opptil halvparten av reinkalvene, og verst er det i områder med for stor reintetthet.

Med andre ord: Reineierne kan selv gjøre mye for å få ned tapene.

Rovdyrmat

Per Fauchald og hans kolleger har blant annet brukt radiosendere på reinkalvene, såkalte dødsvarselsendere, for å kartlegge hva kalvene dør av.

– Det viktigste vi finner er at flokker i dårlig kondisjon er mye mer utsatt for rovdyrtap enn andre, sier Fauchald.

En rapport viser blant annet at store, frisk simler føder kalver som klarer seg svært bra.

  NINA-rapport: Sammenheng mellom simlenes størrelse, kalveproduksjon og rovdyrtap

– I år med gode vinterforhold tas under 10 prosent av kalvene av rovdyr. I dårlige år, altså år med veldig dårlige vinterforhold, ser vi et veldig mye høyere tap. Da kan opp mot 40-50 prosent av kalvene tas av rovdyr, sier Fauchald.

Erstatter 20 prosent

Reineierne mener de får for lite erstattet av det de oppgir av rein tatt av rovdyr. I driftsåret 2006-2007 ble drøyt 8.600 rein av et påstått tap på over 37.000 erstattet i Finnmark. Det utgjør i snitt over 20 prosent. Året før ble omlag 12 prosent av oppgitt tapt rein erstattet.

Det aller meste av de påståtte tapene er imidlettid ikke dokumentert. Derfor er erstatningene stort sett basert på skjønn.

Galt å premiere

Men de som bygger opp flokkene, taper også mest rein, og bør neppe premieres for det, mener Fauchald.

– Det er helt klart at reinbeitedistrikter med høye tettheter har mer småvokste dyr. De er mindre motstandsdyktige mot både rovdyr og dårlige vintre, så de har høyere tap.

Rovdyrplagene hadde blitt mindre om uttaket hadde økt, både i Karasjok og Kautokeino.

– For mange reineiere satser på å bygge opp flokkene sine. Ett av hovedproblemene er at det tas ut for lite dyr, særlig kalv. I de områdene hvor man har høy andel kalveslakt, har man mindre tap, og større dyr i bedre hold. Det er likt fordelt mellom Karasjok og Kautokeino, sier Fauchald.

Bedre i Øst-Finnmark

– Men i reinbeitedistriktene helt i øst har du mindre av disse problemene. Der er reintallene lavere, man har større dyr og mindre tap, fastslår seniorforsker Per Fauchald ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.