– Hardt å innrømme at man ikke har råd

– Skolen må handle om fellesskap, og ikke sette foreldre og elever i forlegenhet. Det sier venstre-politiker i Alta som kjenner seg igjen i historien til Vårin (15).

Trine Noodt

Trine Noodt havnet i en dobbeltrolle da hun som leder for Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Alta kommune skulle behandle saken om klasseturer. Hun har som mor selv kjent på hvordan det er å slite med å finne råd til å sende egne barn på skole- og klasseturer, og kjenner seg igjen i historien til femtenåringen Vårin Larsen fra Alta.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Man føler seg veldig liten, og skammer seg nesten fordi man der og da ikke er i stand til å skaffe seg større inntekt. Det ser ut som alle andre har, og det går rett på egen følelse av verdighet, sier Trine Noodt.

Noodt, som nå leder Hovedutvalg for oppvekst- og kultur i Alta, sier hun selv sleit med å få endene til å møtes da hun jobbet som frilans illustratør for noen år tilbake.

Hun ønsker derfor å berømme eleven som stod frem og fortale om en klassetur hun ikke hadde råd til å være med på.

Noodt har selv som mor kjente på hvordan det er å slite med å finne råd til å sende egne barn på skole- og klasseturer.

– Man forsøker å fokusere på at det man gjør har en verdi ut over de pengene som kommer inn på konto. Plutselig blir du målt i hvor mye penger du kan gi barnet ditt, slik at barnet kan få delta på det alle andre kan gjøre. Det oppleves som veldig tøft, sier Noodt.

Vårin Larsen

Etter at Vårin sto fram med saken sin, så har NRK også fått henvendelser fra hele landet fra foreldre som har vært i lignende situasjoner.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

En tredjedel kunne ikke reise

Det var i forrige uke at femten år gamle Vårin Larsen fikk stor støtte og oppmerksomhet, etter at hun fortalte hvordan det oppleves å ikke få ta del når vennene avslutter grunnskolen med en tur til London.

– Alle kommer til å snakke om det i ukene før og etter. Og alle kommer til å glede seg. Men så er man utestengt fra det. Det er ikke akkurat den beste følelsen i verden, fortalte Vårin til NRK.

En tredjedel av klassen kunne heller ikke være med. Klassetur-saken har også ført til en sterk debatt i sosiale medier, der det fortelles om en tilsvarende praksis over hele landet.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, oppfordret kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen til å komme på banen, noe han så langt ikke har tatt seg tid til.

– Det har vært reaksjoner fra hele landet. Det er viktig at kunnskapsministeren kommer på banen og klargjør overfor skolene hvordan reglene er, og hvordan skolene skal forholde seg til dette, sa Helga Pedersen til NRK.

Alta kommune ser nå på opplæringsloven. Deretter ønsker skolesjefen å se videre på saken sammen med rektorer, politikere og foreldre i kommunen.

Mats Stian Hansen i Alta kommune

Kommunalleder for oppvekst og kultur, Mads Stian Hansen, varsler oppvask om skoleturer i kommunen.

– Skolen skal ikke fremme forskjeller

I etterkant av Vårins historie tar derfor Noodt til orde for at skolen skal være en arena der penger ikke skaper skiller mellom folk i Norge.

– Det er hardt å innrømme at det som for mange er småpenger, for andre er så altfor mye. Og da blir noe som egentlig ikke er et problem nettopp det, sier Noodt.

Noodt, som til vanlig er Hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Alta, mener skolen bør være et sted der alle stiller likt uansett bakgrunn.

– Skolen bør i alle fall ikke være en arena som fremmer forskjellene og setter foreldrene eller elevene i en forlegen situasjon, sier Noodt.