– Flyktninger skaper press på boligmarkedet

UDI skal opprette 300 nye mottaksplasser for asylsøkere. Det kan skape økt press på boligmarkedet.

Boligsalg
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Når kommunene skal ta imot flere flyktninger med opphold, og når det skal opprettes nye asylmottak, setter det mer press på boligmarkedet, sier Tone Marie Nybø, avdelingsdirektør for helse og velferd i kommunesektorens organisasjon.

– Det kan ramme både studenter og andre som er på leiemarkedet, fortsetter hun.

UDI Nord har fått i oppdrag å opprette cirka 300 nye mottaksplasser for flyktninger, noe som tilsvarer omtrent to mottak.

Etter planen vil de nye plassene være i drift etter nyttår.

– Dersom antallet ankomster til landsdelen blir større enn det, vil vi nok få i oppdrag å skaffe flere plasser, sier Bjørn Fridtfelt i UDI Nord. nbsp;