– Si unnskyld til Altabataljonen

Lørdag beklaget forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen krigsseilerne for manglende statlig støtte. Det bør utløse en unnskyldning til Altabataljonen, mener Vibeke Larsen.

Sørøy-styrken

Mange finnmarkinger kjempet under andre verdenskrig uten å få krigspensjon. – At Eitingerutvalget avslo veteranene med at de som finnmarkinger var vant til tøffe forhold, er intet mindre enn uverdig, sier Vibeke Larsen. Her er en patrulje fra Sørøy-styrken.

Foto: NTBs krigsarkiv

– Altabataljonens tapre soldater var med på å avgjøre ett av andre verdenskrigs viktigste slag. Likevel ble de nektet krigspensjonen andre fikk, sier Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen i en pressemelding.

Hun forteller at nordmenn, samer og kvener bidro til at Nazi-Tyskland gikk på sitt første tap, og at mange slet med traumer etterpå.

vibeke larsen

Vibeke Larsen reagerer på at den ennå ikke er kommet en beklagelse til Altabataljonen

Foto: Arbeiderpartiet

– At Eitingerutvalget avslo veteranene med at de som finnmarkinger var vant til tøffe forhold, er intet mindre enn uverdig, sier Larsen.

Ikke for sent å lege sår

Det var på lørdag at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gav en beklagelse til krigsseilerne for manglende statlig støtte under Trebåtfestivalen i Risør. Et minnesmerke ble også avduket.

Larsen mener dette viser at det ikke er for sent å lege sår, selv om en beklagelse vil komme for sent for de fleste.

– Det kan ofte synes som om krigen bare skjedde på Østlandet og at motstandsgruppene der var de som berget oss, sier hun.

Vinneren må korrigere historien

Larsen mener manglende heder av Altabataljonen kan ha vært med på å utforme nordmenns oppfatning av den norske krigshistorien.

– Derfor vil jeg ha frem blant annet brenningen og evakueringen av Finnmark, grenselosenes innsats og slaget i Gratangsfjellet og rundt Narvik hvor Altabataljonen hadde en nøkkelrolle.

– Det er vinneren som forteller krigshistorien. Da må vinneren også korrigere den, avslutter hun.

minnesmerke risør

Slik ser minnesmerket til ære for krigsseilerne i Risør ut

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen