– Si ifra til en voksen hvis du ser mobbing

30.000 barn blir mobbet i grunnskolen i Norge. – Snakk med noen om det, er ekspertenes fremste råd.

På krykker

Gunhild Berntsen gruet seg til skolestart hver høst, fordi hun ble mobbet på barneskolen i Alta på åttitallet. Her går hun på krykker etter å ha fått kneet skadet etter en mobbeepisode.

Foto: Privat

De fleste har sommerfugler i magen før skolestart. Men for mange skolebarn er sommerfuglene byttet ut med en stor vond klump.

Om lag fem prosent av norske barn i grunnskolen mobbes to-til tre ganger i måneden eller oftere.

– Når barn blir mobbet såpass hyppig, så er det en permanent sak, du har det i magen, selv om det ikke nødvendigvis skjer hver dag, sier Erling Roland, som er professor og mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Mobbeforskernes beste råd til barna er å snakke med noen om mobbingen.

Erling Roland

Om lag 30.000 barn på barne- og ungdomsskolen mobbes hvert år i Norge, forteller Erling Roland, som er professor og mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Foto: ANDREAS SUNDBY / NRK

– Vanskelig og flaut

Erling Roland sier at også foreldre har et stort ansvar for å snakke med barna sine om mobbing. Ikke minst for å støtte barna sine, som kan være utsatt for det.

Mange av dem som blir mobbet kvier seg nemlig til å snakke med foreldrene om det. Det kan være fordi de ikke vil foreldrene vondt; de skjønner hvor vanskelig det kan være for hele familien. Andre ganger kan det være fordi de er flaue over sin egen rolle. Noen velger å ikke fortelle om det fordi de tror at foreldrene vil foreta seg noe som gjør situasjonen verre.

– Dersom det er vanskelig å snakke med foreldrene dine, fortell om mobbingen til andre voksne du stoler på, sier Roland.

Gunnhild Berntsen

Gunhild Berntsen ble mobbet på barneskolen i Alta. Hun fortalte det til lærerne, men opplevde å ikke bli tatt på alvor.

Foto: Privat

– Konfronter mobberne

Norge har brukt mer enn 200 millioner kroner for å prøve å stoppe mobbing de siste 10 årene. Selv om det ikke har blitt mindre mobbing, så har antallet barn som selv oppgir å bli mobbet holdt seg temmelig stabilt siden 2010. Før dette var langtidstrenden oppadgående.

– Vi har jobbet så mye med dette over så lang tid at vi vet hva som skal til for å både forebygge mobbing, og for å stoppe mobbing, sier Roland.

NRK fortalte nylig historien om Gunhild Berntsen, som ble utsatt for grov mobbing på barneskolen hun gikk på i Alta for tretti år siden. På åttitallet hadde man ikke samme fokus på, eller kunnskap om mobbing.

En av metodene skolen til Gunhild brukte for å forsøke å stoppe mobbingen, var å samle alle elevene i en ring i klasserommet, slik at alle etter tur kunne fortelle hvorfor de utagerte mot henne. Dette betegner mobbeeksperten som et skrekkeksempel på hvordan man ikke skal håndtere problemet.

Krav på en trygg skolehverdag

For ett år siden ble mobbeloven innført i Norge. Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen.

Fylkesmennene har i løpet av dette første året fått inn rundt 1000 saker om mulige brudd på loven.