– Sett fra dere kaffekoppene og gjør noe for planeten vår!

Barna i «Oppdrag Nansen» ble hyllet av Ban Ki-moon, og nølte ikke med å rette en pekefinger mot tilhørerne på klimatoppmøtet i Paris.

Imponerte fra talerstolen

Johannes Breivik (til venstre), Johanne Jerijærvi, Erika Gjelsvik og Elias Damli imponerte fra talerstolen i Paris.

Foto: Petter Strøm / NRK

Den franske paviljongen var fullsatt. Noen måtte stå på utsiden. De fleste var der for FNs generalsekretær Ban Ki-moon, men ble nok mest overrasket av fire ungdommer fra Norge.

Elias Damli, Erika Gjelsvik, Johannes Breivik og Johanne Jerijærvi gikk til Norpolen i forbindelse med NRK-serien «Oppdrag Nansen». Lørdag var de invitert til å fortelle om det de har sett og opplevd, under Norges arrangement på klimatoppmøtet i Paris.

– Dere skal gjøre noe med klimaet. Dere må sette fra dere kaffekoppene og slutte å prate om det. Noe må gjøres med klimaet før det er for seint. Det er vi som er fremtiden, ikke dere, sa Johanne Jerijærvi fra talerstolen, til trampeklapp fra tilhørerne.

Oppdrag Nansen holder tale på klimatoppmøtet

Generalsekretæren skryter av ungdommene

Under seansen talte også Norges utenriksminister Børge Brende, den franske miljøvernministeren Segolène Royal og Ban Ki-moon.

Alle var de tydelige på at noe må gjøres med klimaet, og at det er på tide å ta grep under årets klimatoppmøtet. Tydeligst var kanskje Ban Ki-moon i sin tale.

– Vi må samles om en avtale, og for mange uenigheter kan sette en stopper for det. La oss møtes på midten. Det finnes ikke en perfekt avtale eller lov, men de må hele tiden utvikles og forbedres. Det viktigste er at vi starter nå, sa generalsekretæren.

Han var også tydelig i sin hyllest av de fire ungdommene som inntok talerstolen etter han.

– Se på disse modige ungdommene. Jeg tror de kan bygge videre på hva vi får til her i Paris. Takk for engasjementet deres, sa han.

Moon og kidsa

Ban Ki-moon skrøyt av Nansen-barna under sin tale i Paris.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Viktig bidrag

Etter seansen forlot Ban Ki-moon lokalene rimelig kjapt, med en lang hale av presse etter seg. Børge Brende ble igjen for å prate med Nansen-barna.

– Dette møtet er en viktig påminnelse om hva dette dreier seg om: Nemlig fremtiden til disse ungdommene. At Ban Ki-moon er en så engasjert pådriver for å få på plass en ny klimaavtale, sender et tydelig signal til de som skal forhandle frem en ny avtale, sier Brende.

Hva tror du møtet med «Oppdrag Nansen» betyr?

– Det de fortalte og det vi ser skjer i Arktis viser hva som kommer til å skje globalt fremover. Dette er bare toppen av isfjellet med tanke på hva som vil skje dersom vi ikke får på plass en ny avtale.

Børge Brende og barna
Foto: Petter Strøm / NRK