– Sametinget bryter loven

Sametinget bryter forvaltningsloven når de lar sine egne styremedlemmer i Finnmarkseiendommen(Fefo) delta i saker som handler om nettopp Fefo.

Raymond Robertsen (H)

Raymond Robertsen mener er overbevist om at Sametinget bryter forvaltningsloven, og at de snarest må endre praksis i habilitetssaker.

Foto: Petter Sommer / NRK

Det mener Raymond Robertsen som sitter på fylkestinget for Høyre.
Selv er han som styremedlem, automatisk inhabil i Fefo-saker som behandles på Finnmark Fylkesting.

– For oss som sitter på yttersiden, fortoner det seg litt underlig at Sametinget velger å legge politiske tolkninger til grunn i stedet for juridiske tolkninger, sier Robertsen.

Han håper at denne saken ikke er talende for hvordan Sametinget forholder seg til lovverket.

– Det er jo synd hvis det er en slik praksis man har på lovtolkning fra Sametingets side. Vi får håpe det ikke gjelder lovtolkninger på andre områder, sier Robertsen.

Les også: Fikk ros i forskningsrapport - betalte for den selv
Les også: Kritisk til Fefos planer

– Forvaltningsloven blir ikke gjeldende

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim vil ikke kommentere kritikken fra Høyre-politikeren, men han har en annen oppfatning av saken. Forvaltningsloven blir ikke gjeldende i de sakene Sametinget behandler mener han.

– I utgangspunkt er det ikke den type sak der Sametinget har noe direkte vedtak som uten videre styrer Fefo eller griper inn i deres daglige forvaltning, og derfor ser ikke vi at de er inhabile slik som fylkeskommunen, sier Fjellheim.

Rune Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim utelukker ikke at saken vil bli tatt opp senere, men står for den vurdering de har gjort.

Foto: Liv Inger Somby/Gáldu

Raymond Robertsen mener derimot at dette er et klart lovbrudd, og henviser til juridiske vurderinger fra blant annet fylkesadvokaten.

– Det er ikke mye tolkningsrom i dette tilfellet. Styremedlemmer i Fefo er soleklart inhabil. Tunge fagmiljø både på universitetet i Oslo og ikke minst fylkets advokater sier at slik er det. Og norsk lov er vedtatt av Stortinget og gjelder for alle, sier Robertsen.


– Alle bør få si sitt


Den eneste som stemte mot inhabilitet da det var oppe i fylkestinget var Arbeiderpartipolitiker Ulf Ballo. Han mener man bør gjøre som Sametinget, og la alle folkevalgte si sitt om fremtidige strategier for Fefo.

– Poenget er at når Finnmarkseiendommen, land- og vannrettigheter skal opp til debatt, mener jeg at alle skal være med. Det skal veldig mye til for at man skal anses som inhabil, sier Ballo. Han mener det vil være et paradoks om ikke de folkevalgte skulle få ha meninger om hvordan land og vann skal forvaltes i fylket.

Ulf Ballo, kommunestyrerepresentant i Tana (Ap)

Ulf Ballo mener at også styremedlemmene i Finnmarkseiendommen som sitter på Fylkestinget skal få behandle strategisaker for selskapet. Det var han alene om å mene på Fylkestinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ballo mener likevel det er svært uheldig at de to folkevalgte organene har ulik praksis på området.

– Det er veldig viktig at man har lik praksis slik at det ikke oppstår noe uenighet, eller andre ting som gjør at den ene opptrer annerledes enn den andre, sier Ballo.

Han anser dette som en prinsipielt viktig sak fordi det gjelder folkets råderett over land og vann i fylket.

Les også: Mener Fefo må ta bedre vare på naturen

Fin tanke men ikke rett

Raymond Robertsen skjønner tankegangen til Ballo, og som politiker skulle han gjerne ha ment noe også om Fefo på fylkestinget. Men man er nødt til å skille mellom rollene, mener han.

– Loven er til for å sørge for at det ikke blir sammenblanding mellom hva som er i Fefos interesse direkte, og hva som er samfunnets interesse. Selv om det noen ganger er litt vanskelig, sier Robertsen.

Han håper man nå vil endre praksisen i Sametinget.

– Jeg regner med at det er voksne kompetente folk i Sametings-systemet som har fått seg en vekker, og tar tak i dette nå, sier fylkestingspolitikeren.

Ulf Ballo mener derimot at man kanskje skal være litt mer ydmyk fra fylkets sin side.

– Fylkesadvokatene kunne kanskje vært mer ydmyk for at Sametingets advokater også har gjort en vurdering her, og kommet til at det er helt greit, sier Ballo.