– Særtiltak skremmer flinke folk

Oljedirektør er skeptisk til skatteletter og andre goder i Finnmark og Nord-Troms.

Erik Karlstrøm
Foto: Hege E. Johansen, Origo

Det heleide nordnorske oljeselskapet North Energy i Alta har rekruttert 40 ansatte på ett år.

Det har skjedd uten at selskapet har trengt å markedsføre lavere skatt og nedskriving av studielån.

– Tiltakssonen er uten verdi for oss, sier direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

Klient-stempel

– Tanken om at Finnmark og Nord-Troms skal ha spesialbehandling, er en klientproblematikk vi vil bort fra. Hvis Alta skal bli attraktiv, må den bli attraktiv i kraft av seg selv og sin egen vekst. Det hjelper ikke å reduserer arbeidsgiveravgiften. Det er ikke det som gjør Alta spennende, mener Karlstrøm.

Når North Energy har klart å rekruttere 40 nye ansatte, er de ifølge Karlstrøm foran skjema.

Fram til neste vår skal det være på plass ti nye ansatte. Og de skal rekrutteres gjennom markedsføring av attraktive arbeidsplasser.

– Vi er ikke et politisk selskap. Vi går ikke til fylkeskommunen og ber om støtte. Det er ikke vår måte å tenke på. Vi tror selskapet er liv laga helt på egen hånd.

Kan skremme folk

Ifølge Karlstrøm kan markedsføring av tiltakssonen bidra til å støte vekk arbeidskraft, i stedet for å lokke den til seg.

– De næringene vi har hatt i Finnmark tradisjonelt har kjørt på det: «Vi trenger hjelp, ellers overlever vi ikke,» påpeker Karlstrøm.

– Det er det verste du kan gjøre hvis du skal tiltrekke deg attraktiv arbeidskraft. Da framstiller du deg selv som ute av stand til å klare deg selv. Det er veldig uheldig for oss.