Hopp til innhold

Dyrene lider i rekordvarmen på Svalbard

På Svalbard har de hatt temperaturer som er rundt 15 grader høyere enn normalt. Det kan ramme dyrelivet.

Ising på Svalbard

Ising på tundraen som et resultat av mildvær på vinteren kan gi en knekk i bestandene av Svalbardrein.

Foto: Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt

– Det er snakk om temperaturer og temperaturvariasjoner som vi vanligvis aldri hører om. Snittemperaturen er ekstremt mye over det som er normalt, sier Trond Lien, klimavakt ved Værvarslinga for Nord-Norge, til NRK.

Februar er vanligvis den kaldeste måneden i året på Svalbard, med en gjennomsnittstemperatur på 16,2 minusgrader. Onsdag morgen klokken 08 ble det målt 4,5 grader i Longyearbyen.

De siste 30 dagene har snittemperaturen på Svalbard blitt målt til 1,6 minusgrader. Den normale snittemperaturen er 15,8 minusgrader.

Skyldes konstant lavtrykk

Lien forteller at de uvanlige temperaturene skyldes fastlåste lavtrykk over den sørlige delen av Norskehavet og den nordlige delen av Atlanterhavet.

– Når lavtrykket er fastlåst slik tilfellet er nå, har det ført til at vi ikke har fått nedbør nordover, derfor har det vært så tørt i nord. I tillegg får vi varme vinder nordover som fører til høye temperaturer, sier Lien.

Dyrene kan dø

Ifølge forskere på Norsk Polarinstitutt kan mildværet være skadelig for dyrene på Svalbard.

– Er det lite is, mangler ringselen mulighetene for å danne et habitat. Da øker risikoen for at de blir tatt av rev og isbjørn, sier Jon Aars.

– På kort sikt kan det være lønnsomt for isbjørnen, som får god tilgang på sel. På lang sikt er det verre. Dersom det går nedover med selbestanden, vil isbjørnen slite med å skaffe seg mat over tid, fortsetter han.

Forskerne fra Norsk Polarinstitutt reiser ikke til Svalbard for å gjøre forsøk på isbjørnen før i april. Aars understreker at det kan gi et galt inntrykk av forholdene for bjørnen nå.

– Isbjørnen legger raskt opp fett, så det kan hende de har hatt det vanskelig i januar og februar, men har fått bygd opp fettlagrene når vi kommer for å gjøre våre undersøkelser i april, sier han.

Isbjørn skutt

Denne isbjørnen ble skutt da den kom for nært et skifølge i april i fjor.

Foto: Sysselmannen

Gjør det vanskelig for reinen

Mildvær og regn kan føre til at tundraen blir islagt på Svalbard. Da får flere andre dyr problemer.

– Både rein, rype og østmarkmus er dyr som vil slite med å skaffe mat dersom tundraen blir islagt. Da kan de fort dø av sult. Det vil fjellrevene dra nytte av, blant annet fordi reinskadaver er en viktig matkilde i det ellers fattige vinterlandskapet på tundraen, sier Åshild Ønvik Pedersen, terrestrisk økolog ved Norsk Polarinstitutt.

– Men vekst i revebestanden ett år på grunn av mange døde rein, kombinert med lavere bestand av rein, rype og mus, vil føre til at reven får problemer med å skaffe nok mat året etter. Først da går fjellrevbestanden ned, sier hun.

Pedersen understreker at de ikke har fått klare signaler om at tundraen er isdekt på Svalbard for tiden.

– Hvis ikke det er tilfellet, er ikke mildværet skadelig for dyrebestandene, sier hun.

Blir kaldere

Trond Lien ved Værvarslinga for Nord-Norge forteller at været på Svalbard ser ut til å bli kaldere i tiden som kommer.

– Det ser ut til å bli kaldere nå, men det blir mildere igjen etter en periode. Når februar er omme, er snittemperaturen neppe 14,2 grader høyere enn normalt, sier han.