Hopp til innhold

– Rutinene ble ikke fulgt da 90-åring trolig døde av bedervet sondemat

Nordreisa kommune skal gi fylkeslegen ytterligere informasjon om det rådmannen mener var en uheldig hendelse med tragisk utfall ved Sonjatun Bo- og kultur.

Sonjatun og rådmann i Nordreisa

Anne-Marie Gaino sier rutinene skal skjerpes etter dødsfall på sykehjem i Nordreisa.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Rådmann i Nordreisa kommune i Nord-Troms, Anne-Marie Gaino sier til NRK at de skal gå gjennom og skjerpe rutinene etter at en eldre beboer døde, trolig som en følge av sondemat som var gått ut på dato.

Pårørende er preget

NRK har snakket med en av de pårørende til avdøde. Familien har tiltro til at Nordreisa kommune og Fylkeslegen behandler denne saken på skikkelig måte.

– Vi var glade for at vårt familiemedlem hadde fått sykehjemsplass på Sonjatun Bo- og kultur, bare om lag en måned før han døde. Han sier familien fortsatt er så preget av dødsfallet at de ikke vil gi ytterligere kommentarer om saken.

– Nok folk på jobb

Kommuneledelsen varslet både politiet og fylkeslegen om det unaturlige dødsfallet, og Fylkeslegen i Troms har opprettet tilsynssak.

Det var Nordlys som først skrev om saken.

Gaino vet ikke hvor mange som var på jobb på sykehjemmet 30. oktober da den gamle mannen døde. Likevel garanterer hun at det var forsvarlig bemanning den dagen.

I tilsynsbrevet NRK har fått tilgang til fra Fylkeslegen står det at det var én sykepleier på vakt den dagen. Sykepleieren har sagt at hun var stresset på grunn av stor arbeidsbelastning, og virksomhetsleder har bekreftet at arbeidsbelastningen er stor, spesielt i helgene.

Mer informasjon

– Pasienten ble gitt mat som var gått ut på dato, fra en åpnet pakning. Pasienten ble dårlig i etterkant, og vi har grunn til å tro at det var sondematen som var årsaken til at han døde, sier assisterende fylkeslege i Troms, Knut Ivar Berglund til NRK.

– Når vi har fått brevet fra kommunen kan vi vurderer om det er gjort brudd på helselovgivninga, sier Berglund.

Fylkeslegen kan påpeke eventuelle lovbrudd overfor kommunen, og be dem rette dem opp.

– I enkelte saker kan vi også sende sakene videre til Statens helsetilsyn for å be dem følge opp virksomheten. Da kan det være snakk om både bøteleggelse og politianmeldelse, sier assisterende fylkeslege.

– Nordreisa kommune skal gi flere opplysninger til fylkesmannen, og det er for tidlig å si om hvilke konsekvenser hendelsen kan få, sier Gaino.