Hopp til innhold

– Rullende politikontorer er framtida

I stedet for å binde opp ressurser i lensmannskontorer 354 steder i landet, bør politiet ut på veiene. – Det er noe av tanken bak Høyres politireform, sier stortingsrepresentant fra Troms, Regina Alexandrova.

Politioverbetjent Terje Mala

Slik ser det ut inni det rullende lensmannskontoret i Odda. Hverdagen kan bli sånn for flere politibetjenter i distriktet.

Foto: Arvid Aga

alexandrova

Stortingsrepresentant for Høyre Regina Alexandrova håper at flere politifolk skal bruke mindre tid på kontoret.

Foto: lars egil mogård / nrk

– Vi håper vi kan flytte flere av politifolkene ut i kjøretøy med nye typer verktøy som gjør dem i stand til å gjøre jobben der ute. Da blir politiet mer mobile, mer synlige, og kan være mer til stede i distriktene, sier Alexandrova.

Mandag ble det kjent at antall politidistrikt mest sannsynlig blir redusert fra 27 til 12. Også antall lensmannskontorer skal ned.

Har testet ut

Ved Målselv lensmannskontor har de allerede prøvd ut rullende lensmannskontor i et pilotprosjekt. Formålet var blant annet å få mer politiarbeid utført på åstedet. De har trukket gode erfaringer av prosjektet

Andreas Nilsen

Lensmann Andreas Nilsen i Målselv tror rullende politikontorer er veien å gå.

Foto: NRK

– Ved å ha teknologien med i patruljebilene har politifolkene blitt mindre avhengig av kontorene, sier lensmann Andreas Nilsen.

Han mener de har klart å møte publikum på en annen måte enn tidligere.

– Vi har klart å ferdigstille mer av arbeidet ute på stedet, sier han.

Nilsen understreker imidlertid at det rullende lensmannskontoret har gått ut over den jobben de er nødt til å gjøre på kontoret, fordi de har et lite lensmannskontorer uten stor nok grunnbemanning til å klare begge deler. Han mener målet om to politifolk pr. 1.000 innbygger må opprettholdes.

Bobil skal bekjempe kriminalitet i Norrbotten

I Norrbotten län i Sverige testet de rullende politikontor i 2012.

– Veien å gå

Nilsen tror likevel at dette er veien å gå. Politiet finnes på 354 steder og det binder opp ressurser, og noe må gjøres med strukturen i politiet.

– Vi binder opp utrolig mye ressurser i bygninger, en død masse som står tom store deler av døgnet. Ved å redusere antall kontorstedet vil man kunne frigjøre ressurser som kan brukes til å bemanne opp flere rullende patruljer. Disse vil kunne gi et bedre tilbud til publikum enn det vi klarer med alle kontorstedene i dag, sier han.

Ifølge VG er det ikke sagt noe i forslaget som legges fram onsdag om hvor mange lensmannskontorer det skal være. Det vil bli opp til den enkelte politimester.

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen syns tanken om rullende politikontorer er en bra tanke.

– Det er viktig at vi har politifolk ute i distriktene og der hvor folk bor så dette kan være en god løsning.

Hun sier ellers at Arbeiderpartiet kommer til å se nærmere på politireformen når forslaget legges fram

Nyheter fra Troms og Finnmark