Mener regjeringen lurer Finnmark

Det er nå full krangel mellom Arbeiderpartiet og regjeringen om Finnmark egentlig får 113 millioner friske penger.

Polarbase i Rypefjord

Pengene som skal kompensere for nye EU-regler og gå til blant annet Polarbase, hovedbase for olje og gassrettet virksomhet fra Barentshavet, som ligger ved Hammerfest, har alt blitt lovet penger i Nasjonal transportplan.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Lederen for Kvalsund Arbeiderparti i Finnmark, Robert Wilhelmsen, mener mesteparten av pengene som skulle kompensere for innføring av arbeidsgiveravgift stort sett alt finnes på Nasjona transportplan (NTP).

Regjeringen har lurt Finnmark, mener Wilhelmsen, som sier at alle prosjektene allerede lå inne i NTP.

– Så dette er ikke friske penger som kommer, sier han.

For å kompensere for nye EU-regler, som gjør at Finnmark og Nord-Troms må innføre arbeidsgiveravgift for blant annet transportsektoren, kommer regjeringen nå med en ekstrabevilgning på 113 millioner kroner.

Laster kart, vennligst vent...

Også de eventuelle pengene som skulle gå til private Polarbase, hovedbase for olje og gassrettet virksomhet fra Barentshavet, som ligger ved Hammerfest, har alt blitt lovet penger i Nasjonal transportplan.

Det er ikke de eneste, ifølge Wilhelmsen.

– Blant annet de andre bruene fra riksvei 24 ligger inne i NTP, men dette er også utsatt. Så nå skal det settes opp til neste uke. Farleden som skal til Polarbase ligger også inne i NTP. Så pengene må jo selvfølgelig bevilges. Men jeg anser ikke dette som friske penger til Finnmark, men allerede planlagte penger, sier han.

Høyre: – Det er ferske penger

Frank Bakke-Jensen

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen.

Foto: Marte Lindi, NRK

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke Jensen, er enig i at pengene til prosjektene alt står på Nasjonal transportplan sine kommende budsjetter, men det betyr ikke at det ikke er friske penger.

Prosjektene har fått ny prioritet, sier han.

– Ja, de står på Nasjonal transportplan, men det er ikke det samme som at pengene er bevilget. Dette er prosjekter vi vil flytte fram, og som vi ikke fikk gjennomslag på av den rødgrønne regjeringen. Nå har vi muligheten til å flytte dem fram i tid, og jeg synes det er merkelig at det er en Arbeiderparti-politiker som er misfornøyd med dette.

– Men er dette ekstra penger, når det er budsjettert for disse 113 millioner, og som ville blitt bevilget uansett?

– Ja, det er det. Det er ferske penger som settes inn og vi framskynder prosjektene. Vi kan også fylle på med andre prosjekter, men disse er gryteferdig som er viktige og nå har vi penger som kan starte og realisere utbyggingen tidligere. Det må også Arbeiderpartiet være fornøyd med, sier han.

Ønsket ekstra midler

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Men det er ikke Arbeiderpartiet. Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, er uenig med Bakke Jensen, og støtter sin partifelle i Kvalsund.

– Da den økte arbeidsgiveravgifta kom i vår så sa de at de skulle kompensere dette. Da skulle man tro det kom ekstra tiltak og ikke prosjekter som allerede var inne i NTP eller akutte tiltak som man likevel måtte gjøre nå, sier hun.

– Høyre sier at Finnmark er prioritert fordi man har løftet fram prosjektene og at NTP ikke betyr at pengene er bevilget.

– Han blander sammen ulike diskusjoner. Her skulle man kompensere for den økte arbeidsgiveravgifta. Jeg stiller spørsmål om dette vil hjelpe de bedriftene som er rammet, sier hun.

Men Frank Bakke Jensen mener regjeringen har holdt sine løfter.

– Vi har sagt to ting, at vi skal kompensere krone for krone og at næringslivet skal være delaktig i prioriteringene. Det har vi gjort og dette vil styrke næringslivet i hele fylket, sier han.

Reagerer på Ap

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reagerer på Arbeiderpartiets uttalelser i denne saken.

– Jeg kan garantere til Finnmarks befolkning at alle tiltakene som blir gjennomført er i tillegg til satsningene som allerede er planlagt i Finnmark. I budsjettet vil et være en egen pott slik at dette ikke blandes sammen med de regulære bevigningene, sier han.

Han mener det er direkte misvisende av AP å hevde at prosjektene skulle settes i gang nå. Han mener at finnmarkinger flest får mer nytte av en ny regjering.

– Samtlige prosjekter var satt av fra 2017 og framover. Dette var ikke prosjekter som skulle bli satt i gang uansett, slik Ap hevder. Dette er prosjekter som AP selv la inn for 2018 og utover og ikke prosjekter fra 2015. Men vi framskynder dem fordi de er viktige for de som driver med transport i Finnmark. Derfor er det en genuin ekstrasatsing i Finnmark. Vi vil også gjennomføre de andre prosjektene som ligger i NTP, sier han.

Kompensasjonsmidler Finnmark

Finnmark 

2014

2015


 

(Tiltak og prosjekter - beløp i millioner kroner) 

 

 

Utbedring av flaskehalser/ bruer

Rv 94 Fallejohka bru

 

20

 

Rv 94 Skuggelv bru

 

20

 

E6 Nyelv bru

 

5

 Farleder

Utvidelse ved Polarbase, Hammerfest

10

38

 

Utbedring ved Leirpollen, Tana

 

20

 Asfaltdekke

Dekkelegging av riks- og fylkesveger.
Fordeles senere til tiltak i
Nordland, Troms og Finnmark

70

17