– Rapporten om kommunereform er useriøs og uten svar

Bjarne Jensen, professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark, mener rapporten om kommunereform i Midt-Troms er useriøs og ikke gir svar på hva kommunesammenslåinger vil koste kommunene.

Bjarne Jensen er professor i økonomi

Bjarne Jensen er professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark.

Foto: Lars Eie

Valglogo

Det er Telemarksforsking som har laget rapporten på oppdrag fra Midt-Troms regionråd. Den skisserer mange mulige sammenslåinger, men peker på én kommune i ytre Midt-Troms og én på innlandet som best.

Den viktigste kritikken min er at de ikke tar med seg viktige forhold som hvordan dette vil påvirke kommunesentrene, bygdesentrene, som mister sine kommunehus og arbeidsplasser, sier Bjarne Jensen til NRK. Han mener det kan sette i gang en forsterkning av sentralisering.

Han har sett på rapporten for Fagforbundet og mener rapporten bruker veldig forenkla KOSTRA-tall (et rapporteringssystem for kommuneutgifter) til å beregne gevinster ved kommunesammenslutninger.

– Hva koster disse sammenslutningene, hva skjer med overtallige stillinger, hva skjer med bygninger for å få omplassert folk, spør han. I en lengre artikkel i lokalpressen har han sådd tvil om de svar rapporten gir.

– Har brukt gode metoder

Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforsking avviser kritikken.

– Vi har i utgangspunkt ikke gjort noen vurderinger av hvordan framtidig organisering vil bli, sier han. Han mener regnestykket ikke er så dårlig for kommuner som slår seg sammen: - Når det gjelder kostnader ved å etablere en ny kommune, så er det slik at staten gir tilskudd til dekning av engangskostnader. Og at støtten bortfaller etter 15 år.

Kjetil Lie vil ikke gå i polemikk med professoren. Han mener de har brukt metoder som har blitt vurdert som gode andre steder.

Opplever kritikken som synsing

Regionrådsleder Paul Dahlø opplever kritikken fra professor Bjarne Jensen langt på vei som synsing. Han framholder at det er opplegget fra departementet som gir uklare svar på hvordan den økonomiske framtida blir for kommuner som slår seg sammen eller velger å stå alene.

Fylkesrådsleder Paul Dahlø

Leder av Midt-Troms regionråd, Paul Dahlø.

Foto: Ole-Kristian Losvik

Men burde dere ikke bestille en motrapport?

– Det er jo ikke slik at vi har bestilt en rapport med et bestemt innhold. Og fordi om jeg ikke liker innholdet i en rapport, kan jeg ikke bestille en ny, sier Dahlø.

Mandag kveld diskuteres kommunereformen i et valgmøte på Finnsnes.