– Prioriterer nordlysturisme og hvalsafari framfor fiskeri

Notfiskere som fangster sild blir kastet ut av Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms.

Hvalsafari

Hvalsafari blir stadig mere populært.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Det er medlemsorganisasjonen Fiskebåt, som organiserer rederne for de største fiskefartøyene, som mener notfiskerne må lide for turismen. Regelendring innebærer at det ikke lenger gis dispensasjon til å fange sild og makrell innenfor fjordlinja. Endringen som Nærings- og fiskeridepartementet har gjort gjør at båter over 21 meter som fisker sild, og fartøy over 28 meter som fanger makrell, ikke lenger kan gå inn i Kaldfjorden og Bergsfjorden for å sette not.

– Hvis en stor del av fiskeflåten blir henvist til å fiske langt til havs, vil dette medføre at tilgjengeligheten til sild og makrell blir redusert, noe som medfører lavere lønnsomhet for næringen, skriver administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Favoriserer turismen

– Det kan virke som at departementet utelukkende har tatt hensyn til reiselivsnæringen. Vi er ikke imot verken nordlysturisme eller hvalsafari. Vi kan leve fredelig sammen side ved side i de to fjordene, sier Maråk til NRK.

Han mener vedtak etter havressursloven paragraf 16 i det minste må bygge på de hensyn havressursloven bygger på.

Fiskebåt mener derfor at fjerningen av dispensasjonsadgangen er et klart brudd på de forvaltningsmessige prinsipper som tidligere er lagt til grunn av fiskerimyndighetene i regulering av fisket.

Rammer industrien

Endringen vil i stor grad ramme lokale fiskere og den pelagiske industrien i nord, ved at fartøy velger å lande fangstene i andre fylker.

Fiskebåt der derfor departementet reversere de endringer som er gjort ved at fartøy igjen kan søke om dispensasjon fra forbudet om å fiske innenfor fjordlinjene i Bergsfjorden og Kaldfjorden i Troms.

Andre høringsinstanser som Norges Fiskarlag støtter Fiskebåt, og har i høringsrunden gått imot fjerningen av dispensasjon om å fiske sild og makrell inne i de to fjordene.