Hopp til innhold

– Presses til å gi disp

Kommunene lar seg presse til å la folk kjøre i utmark, og bør derfor ikke ha ansvaret for å gi dispensasjoner, mener Naturvernforbundet.

 – Det at vi har skrevet så mange klager viser at det er et veldig press fra befolkningen om å få kjøre. Det er klart at når noen får lov å kjøre, så vil også alle andre få lov til å kjøre. Når politikerne ikke greier å stå imot dette presset så viser det at kommunene ikke bør ha myndighet til å gi dispensasjoner. Gjør som i Sverige, å la fylkesmannen ta seg av dette, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark, 

Flere klager

Naturvernforbundet har denne sommeren klaget inn en rekke dispensasjoner gitt av kommunene Kautokeino, Porsanger, Vadsø og Tana. Motorferdsel utenfor fastlagte løyper er forbudt, men kommunen kan gi dispensasjoner i spesielle tilfeller.

Tana kommune måtte i 2004 og 2005 trekke tilbake dispensasjoner for kjøring i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking, etter pålegg fra fylkesmannen. Og i år har kommunen gitt 220 nye dispensajoner som Naturvernforbundet, mener er av samme type.

– Kommunen har ikke brydd seg om fylkesmannens vedtak fra klagebehandlingen i 2004. Det er Stortinget som har vedtatt loven, og de har gitt makt ned til kommunene for å gi dispensasjoner. De har da forutsetter de at kommunene skal følge spillereglene, men det gjør ikke Tana Kommune.

– Bruker skjønn

Dag T. Elgvin berømmer allikevel kommunen for å ha gitt dispensasjonene i egne dispensasjonsløyper hvor de kan regulere trafikken. Inge-Kristian Nilsen leder dispensasjonsutvalget utvalget i Tana Kommune, og han mener at de ikke har brutt noen spilleregler.

–  Jeg kan ikke se at vi har gjort det. Fordi loven åpner for skjønn, og det skjønnet bruker vi. Naturvernforbundet har et helt annet skjønn.

Han har heller ingen sans for forslaget om å flytte dispensasjonsmyndigheten til fylkesmannen.

– De eneste som tydeligvis er i stand til å ta slike beslutninger er jo Naturvernforbundet. Så la dem styre Finnmark, for de er vel ikke interessert i at det skal være folk her, sier Nilsen.