Hopp til innhold

– Politikerne bør holde seg unna

Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener mannskulturen i Forsvaret vil forsvinne av seg selv, og at politikerne ikke burde lage regler for soldatenes språkbruk.

Kvinner i Forsvaret.

Kvinner skal nå inn i Forsvaret. KrFU reagerer på srpåkbruken og mener det drives kjønnsdiskriminering i Forsvaret.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

– Man kan ikke vedta hvilken språkbruk folk skal føre. Det mener jeg er overformynderi.

Forsvarspolitisk talsmann i Frp, Christian Tybring-Gjedde, mener politikerne bør holde seg unna å vedta regler for språkbruken i Forsvaret.

For et år siden vedtok Stortinget en lovendring som sikrer verneplikt for kvinner.

Tidligere har Forsvarets forskningsinstitutt vist at 20 prosent av jentene som slutter i Forsvaret, gjør det fordi de har opplevd mobbing eller seksuell trakassering.

I går kunne NRK fortelle om «Lisas» opplevelse gjennom sin førstegangstjeneste. Hun valgte å ikke gå videre på en militær karriere etter et år i Forsvaret, fordi hun opplevde å bli behandlet først og fremst som jente.

Christian Tybring-Gjedde

forsvarspolitisk talsmann i frp, Christian Tybring-Gjedde, mener den uheldige språkbruken vil gå over av seg selv.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Språkbruken vil endre seg over tid

Tybring -Gjedde mener språket vil endres når kvinner har vært inne i Forsvaret over lengre tid.

– Dette vil ta tid, men så vil språkbruken endre seg i respekt for både kvinner og menn. Jeg er ikke bekymret for dette, sier han.

Ida Lindtveit, leder i KrFU, mener spesielt språkbruken er en utfordring.

– Dette er ikke et problem fordi kvinner har kommet inn i Forsvaret; språkbruken er problematisk uavhengig om kvinner er der eller ikke, sier hun.

– Forsvaret sier de må drive voksenopplæring. Er dette deres ansvar, når språkbruken stammer fra andre steder?

– Ja, det er Forsvarets ansvar hvilke verdier som blir frontet i møte med andre mennesker, sier hun.

Hun mener det burde jobbes aktivt overfor dem som er ledere med lav rang i Forsvaret og dem som driver opplæring av andre soldater.

Ap: – Burde vært gjort før

Kåre Simensen i Arbeiderpartiet mener at det ikke har vært gjort nok tidligere.

Fylkesåd for samferdsel i Finnmark, Kåre Simensen.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kåre Simensen.

Foto: Rune Berg / NRK

– Tilbakemeldinger om dette skal vi ta på alvor. Vi er to kjønn i Forsvaret, og da burde også språkbruken blant menn tilpasses, sier han.

Han er ikke enig med Tybring-Gjedde i at politikerne ikke burde blande seg.

– Vi må gå foran og påpeke at dette aksepterer vi ikke. Da vil sjargongen og språket i dagligtalen endre seg. Det er vårt ansvar.

– Men burde det blitt gjort før?

– I etterpåklokskapens navn burde vi det. I et mannsdominert yrke som Forsvaret har vært, burde man innrømme at språket har vært vel tøft. Når vi nå har bestemt at vi skal ha begge kjønn i Forsvaret, må vi ta dette ansvaret og snakke riktig til hverandre også, sier han.