– POD forsøkte å stoppe meg fra å stille i 22. juli-høringer

Da Torbjørn Aas var politimester i Vest-Finnmark skal sterke krefter ha forsøkt å stoppe ham fra å møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Torbjørn Aas

Torbjørn Aas

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Ledelsen i Politidirektoratet (POD) skal ha forsøkt å stoppe Torbjørn Aas fra å stille i høringene til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter terroren i Oslo og Utøya 22. juli 2011.

Aas ble innkalt i november 2012 da han var politimester i Vest-Finnmark.

Aas trosset ledelsen, og skal da blitt bedt om å svare «ingen kommentar» på samtlige spørsmål.

Aas, som da var politimester i Vest-Finnmark, nå administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, har bidratt med ett kapittel i boken «Politiledelse», og det er her opplysningene kommer frem, skriver ABC Nyheter.

– Kraftig utfordret

Nettavisen skriver at Aas i boken skriver at han fikk erfare det han tolker som en frykt for åpenhet, og et ønske om at han forholdt seg taus, da han ble innkalt til høringene.

Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen,

Dette, blant annet, siterer ABC Nyheter fra boken – og siterer videre:

Jeg ble i klartekst fortalt at det var andre enn meg som hadde noe å tilføre saken, og som burde ha blitt innkalt i stedet,

For meg var det en selvfølge å stille opp til kontrollhøringen, noe jeg også gjorde.