Hopp til innhold

– Pasienter blir kasteball mellom sykehus og sykehjem

Førstelektor ved UiT er ikke nådig i sin doktorgradsavhandling som studerer effektene av samhandlingsreformen.

Kjersti Sunde Mæhre

IKKE GODT NOK: Førstelektor ved UiT, Kjersti Sunde Mæhre, mener det ikke er god nok kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Kjersti Sunde Mæhre er førstelektor ved videreutdanning i sykepleie ved UiT i Harstad. Hun har intervjuet pasienter, pårørende og sykepleiere ved et forsterket sykehjem i Troms, etter at samhandlingsreformen ble satt i verk.

– Utfordringen skjer når pasienter som har fått behandling av spesialister på sykehuset er utskrivningsklare, og skal overføres til kommunehelsetjenesten, sier Sunde Mæhre.

Hun mener det er behov for økt kompetanse i kommunehelsetjenesten på grunn av at pasientene som skrives ut fra sykehusene, er sykere enn de pasientene som ble skrevet ut før samhandlingsreformen.

– Selv om pasientene er utskrivningsklare er de fortsatt syke og har et behov for behandling utført av personer som er spesialister på sine fagområder. Men på sykehjemmet har ikke helsepersonell den spesialkompetansen som pasientene behøver, sier hun. Dette er en generell problemstilling for i alle kommuner.

Sterke beskrivelser

I intervjuene hun har gjort av fem pasienter, seks pårørende og åtte sykepleiere, kommer det fram sterke beskrivelser av hvordan de opplever situasjonen.

– Jeg kom hit i halv firetiden fredag ettermiddag, da hadde jeg fått vite noen timer før at all medisinsk behandling var opphørt, og da måtte jeg ut av sykehuset, forteller "Marit". Da ble jeg fortvilt, for jeg hadde håpet på at jeg kunne være på sykehuset. Hjem kunne jeg ikke dra. Jeg hadde ikke lyst til å bli innlagt på et sykehjem, men det måtte jeg.

Førstelektoren sier opplevelsen av å gå i nærmest skytteltrafikk mellom sykehus og sykehjem er en stor belastning for alle berørte. Sykepleiere, pasienter og ikke minst de pårørende.

– Noen av de pårørende i min studie opplevde at de måtte flytte inn i sykehjemsavdelingen for å avhjelpe pleierne. Det å se sine nærmeste oppleve seg nærmest som brysom når de var alvorlig syk, var noe som gjorde noe med de pårørende.

Kjenner seg ikke igjen

I Harstad kommune kjenner ikke fungerende kommuneoverlege Jonas Jan Holte seg igjen den dramatiske fremstillingen som kommer fram i studiene.

Jonas Jan Holte

I Harstad har kommunen tatt grep for å forbedre situasjonen for pasientene, sier fungerende kommuneoverlege Jonas Jan Holte.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– I Harstad kommune vi gjort en del grep. Blant annet så har vi opprettet spesialiserte sykehjem. Egne sykehjem som er spesialister på demens, sykehjem som har egne palliasjonsposter hvor folk er i sluttfasen av livet sitt. Vi har utredningsavdeling, vi har rehabiliteringsavdeling og vi har også akuttdøgns plasser. I tillegg opprettet vi i 2015 et pasientsentrert helsetjenesteteam. Et samarbeid mellom ansatte fra sykehuset og ansatte i kommunehelsetjenesten, som ser på pasienter med hyppige reinnleggelser.