– Over 700 innbyggere kan forsvinne etter konkurs

Sør-Varanger kommune i Finnmark, med drøyt 10 000 innbyggere, kan i verste fall miste 700 av dem etter at gruva gikk konkurs.

Sydvaranger gruve

Sydvaranger gruve gikk konkurs i november i fjor.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Dette ifølge en konsekvensanalyse utarbeidet av Norconsult.

Foreløpig ser det ut som om den store nedgangen i befolkningen lar vente på seg. Men om ikke gruva starter opp igjen raskt, eller nye arbeidsplasser skapes, så kan det i verste fall få store konsekvenser for kommunen.

Det vil i så fall bety at gatene i kommunesenteret Kirkenes, som fra før av er stille og rolige, skal bli enda stillere. Og at den lille kommunen, skal bli enda mindre.

Ansatte og leverandører

Sør-Varanger kommune ligger den norskrussiske grensestasjonen Storskog, og som om ikke kommunen i november i fjor hadde nok å tenke på, med den store flyktningstrømmen fra øst, så gikk samtidig den største private arbeidsgiveren konkurs.

– Over 700 innbyggere kan forsvinne, forteller Sigmund Johnsen.

Sammen med Norconsult har han sett på hva slags konsekvenser konkursen i Sydvaranger Gruve kan få for Sør-Varanger.

– Vi tar utgangspunkt i at det var ansatt 420 i Sydvaranger gruve. Samtidig kjøpte gruven varer og tjenester hos annet næringsliv til 370 millioner kroner i året. Det øvrige næringslivet som leverte til gruva, hadde ansvar for 360 personer.

– Når de ansatte i tillegg, både hos leverandørene og Sydvaranger gruve kjøpte varer og tjenester, vil det også bety at arbeidsplasser i servicenæringen reduseres med mellom 30 og 40 personer, sier Johnsen.

Kommunen har i dag omtrent 10 200 innbyggere.

– Tar man også med familier og gjør en del tilpasninger i form av arbeidsledighet og pendling, så får man en reduksjon til mellom 9200 og 9500 innbyggere, sier Johnsen.

Et lite håp

Og det er ikke bare det at det kan bli færre folk i Kirkens som følge av konkursen. De som er igjen, vil være eldre. Dette betyr både lavere inntekter til kommunen og høyere utgifter – et ganske dystert bilde.

Men det er ikke sikkert at det blir så ille.

Sydvaranger gruve har nå blitt kjøpt opp av Felix Tschudi, og planen er at produksjon, i mindre skala, skal komme i gang så raskt som mulig. Ingen omstillingsarbeid, ingen nyskaping, bare en naturlig utvikling på det resterende næringslivet.

– Det vi har gjort i denne analysen, er å se på hvordan samfunnet vil utvikle seg når gruva nå er borte, dersom det ikke kommer noe annet i stedet, sier Johnsen.

– Nå skal snakk om at en oppstart vil skje med adskillig færre enn de 420 som var ansatt. Man har derfor ikke det sysselsettingsmessige grunnlaget for en befolkning på 10 200 innbyggere, så en viss reduksjon vil man måtte påvente.