– Oppdrettsnæringa er ikke godt nok skodd for å takle slike utfordringer

Oppdrettsbedriften Egil Kristoffersen og sønner i Bø i Vesterålen bruker mye tid og penger på å holde kontroll på lakselusa. Men Mattilsynet er ikke tilfreds med beredskapen i bransjen.

Marin Harvest, Leka

Bruken av medikamenter for å bekjempe lakselus har økt betraktelig i Nord-Norge de siste årene.

Foto: Rita Kleven/NRK

– Det er et gjennomgående problem over hele landet, sier rådgiver Eirik Jacobsen i Mattilsynet Region Nord.

Mattilsynet mener næringa ikke er godt nok skodd til å takle alle problemene med lakselus. Da skorter det ofte på beredskapen:

– Beredskapen er ikke god nok per nå. Det er et gjennomgående problem over hele landet. Man må i større grad være forut for hendelser, slik at man håndterer situasjonen før den er i ferd med å eskalere. Det krever større kapasitet med hensyn til beredskap hos næringa generelt, sier Jacobsen.

Teller 660 fisk

NRK har de siste dagene påvist økt medikamentbruk i nord fordi lusa er blitt mer resistent.

Det går mye tid og krefter på å holde kontroll på lusa, sier daglig leder Eva Kristoffersen i Egil Kristoffersen og sønner i Bø i Vesterålen:

Eva Kristoffersen

660 LAKS: Eva Kristoffersen forteller at bedriften teller 660 laks i uka.

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen / Lunde Images AS

– Både gjennom uka og året. Vi teller 660 fisk i uka for å finne nivået på lus. Det er et stort fokus, og noe av det viktigst vi holder på med, sier Eva Kristoffersen.

Det må holdes god kontroll på lusa, for det er nå villakssmolter svømmer ut i havet og den skal ikke smittes. Derfor går det mye ressurser til å holde lusa under kontroll, sier Kent Inge Bekkeli som er daglig leder for produksjon i Salaks i Salangen i Troms:

– Vi har SkaMik og bruker luseskjørt: Vi har selvsagt brukt noen behandlinger med medisin, men det er ingen tvil om at det har vært utfordrende, forteller Bekkeli.

Lusenivået skal holdes under en viss grense. Og det koster ikke bare penger, sier Bekkeli:

– Det sliter litt på folk. Det er mange andre ting som kommer i neste rekke. Vi får ikke 100 prosent fokus på de andre oppgavene som vi har med fiskevelferden, forteller han.

Skjalg Nerdal og Kent Inge Bekkeli i Salaks

SLITER: Kent Inge Bekkeli (t.h.) forteller at luseproblematikken sliter.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ingen av disse oppdretterne har av Mattilsynet overfor NRK blitt brukt som eksempel på dårlig beredskap.

– En stor utfordring

Det er Mattilsynets oppgave å sørge for at næringen har lusa under kontroll. De har gjennomført flere tiltak, sier Jacobsen i Mattilsynet:

– Det er tiltak for å prøve å komme utviklingen i møte. Vi har hatt revisjon av regelverket som regulerer lakselus. Vi har større fokus på brakklegging av områder. Og vi fører tilsyn på bruken av medikamenter i oppdrettsnæringen.

Direktør for miljø og helse Henrik Stenvik i Sjømat Norge, bekrefter at det går mye ressurser i å holde kontroll på lusa:

– Det krever enorme ressurser, og det er brukt veldig mye ressurser, sier han.

Lakselus er fortsatt ei utfordring for næringa:

– All biologisk produksjon, spesielt med fisk hvor man får sykdommer av ulike typer.