Hopp til innhold

– Oljen kan ødelegge for det vi allerede har

Politikerne er delt i debatten om hva som skal skje med oljen utenfor Senja. Hvordan stiller så innbyggerne selv seg?

Anders Frantzen

Ungdomsskoleelevene ved Medby skole i Torsken ønsker seg ikke oljeleting utenfor Senja. Anders Frantzen (nummer to fra høyre) skal selv bli fisker, og frykter at olja kan ødelegge for fiskerinæringen.

Foto: Arild Moe / NRK

– Jeg stiller meg ikke positiv til oljeutvinning utenfor Senja. Mellom 60 og 70 prosent av foreldrene til elevene i klassen vår jobber innenfor fiskeri eller oppdrett. Skulle det for eksempel bli en oljelekkasje utenfor her ville det vært katastrofe, sier Anders Frantzen.

Han skal bli fisker, fordi faren og bestefaren var det. De andre elevene i ungdomsskoleklassene på Medby i Torsken har ikke noe klart yrkesvalg ennå.

Men ingen av dem mener det skal letes etter olje utafor Senja. De frykter oljesøl.

Hør reportasjen med ungdommene i Torsken:

– Vi blir bare fattigere

Rett over Andfjorden, på Andenes, gjør Geir Maan leder for Andenes hvalsafari klar for ny sesong med turister. Han får gjerne oljerigger utafor kysten.

– Jeg tror olje, fiskeri og turisme kan gå side om side. Vi bor i en fattig kommune som bare blir fattigere og fattigere. Jeg ser ikke for meg at det er noe annet enn olja som kan bringe skikkelige inntekter inn i systemet, hvis vi får aktivitet på land vel å merke. Får vi en plattform utenfor her i noen måneder, vil ikke det gi så mye, mener han.

Under regjeringsforhandlingene etter valget i 2013 bestemte den borgerlige regjeringen seg for å stoppe konsekvensutredningene av Lofoten, Vesterålen og Senja i denne regjeringsperioden.

I Harstad sitter tidligere Stortingsmann Bendiks Harald Arnesen i ei stilling som oljelobbyist for Harstad og Lenvik kommuner. Han bruker perioden uten aktivitet til å prøve å overbevise politikere, næringsliv og andre til å satse på olje i nord.

– Nå må vi bruke denne perioden til å gjøre en del ting som uansett må gjøres. Og så får vi se om det gir større mulighet til å få en konsekvensutredning ved neste korsveg, sier han og haster videre til neste møte med næringsliv og politikere.

Hør hva Arnesen og redaktør i Andøyposten, Geir B. Nilsen, mener om oljeutvinning i nord:

Geir Maan

Geir Maan ved Andenes hvalsafari mener oljeboring må til. Han frykter ikke at oljerigger vil ødelegge for reiselivet.

Foto: Arild Moe / NRK

Savner debatt

– Jeg opplever at befolkninga på Andøya er kløyvd omtrent på midten i spørsmålet. Den halvparten som er positive består for det meste av næringslivsleder og lignende. Motstandsbevegelsen er for det meste fiskere og andre som driver klassisk miljøvern, sier redaktør Geir B. Nilsen i avisa Andøyposten.

Han savner mer debatt om temaet.

– Dette er en sak som ikke diskuteres nok. Det er en av de viktigste saken som utfolder seg politisk, og jeg synes debattene er for laber, sier han.

Wenche Cummings flyttet fra Finnsnes til Sortland, og er aktiv i Folkebevegelsen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Cumming mener motstanden på Senja er like stor som i Vesterålen, men at senjaværingene ikke er ivrige nok når det kommer til å stå frem med holdningene sine.

– Det er veldig vanskelig å få folk – særlig fiskerne – til å stå fram med motstanden på Senja, sier Wenche Cumming.

Konsekvensutredningen av Lofoten og Vesterålen har foreløpig kostet over 1 milliard kroner:

Ti år og over en milliard har vært brukt på utredninger av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

– Hva skal man leve av?

På Grunnfarnes i Torsken kommer den røde sjarken «Karin» opp med dagens fangst. Vinteren 2014 har vært god, med godt vær fra nyttår til langt uti mars og godt med skrei.

Hør reportasjen fra Torsken med Siv-Marianne Fredriksen:

Siv-Mariann Fredriksen ror sammen med mannen. Noe oljeeventyr på fiskefeltene de jobber på ønsker hun ikke seg.

– Jeg har ikke lyst til at det skal komme plattformer utenfor her. Hvorfor kan ikke olja bare ligge der? Hva skjer hvis det kommer ei utblåsning og all fisken blir ødelagt? Hva skal man da leve av, spør hun.

Er dette noe dere diskuterer ofte?

– Vi snakker ikke så mye om det. Vi tror ikke oljeindustrien kommer hit.