– Ny grensestasjon viktigere enn militær opprusting

Ordfører-kandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Varanger Rune Rafaelsen mener en ny grensestasjon er viktigere for å trygge freden, enn militær opprusting i Finnmark.

Tverpolitisk samling 1. mai

Rune Rafaelsen i Arbeiderpartiet gikk sammen med SVs Johnny Ingebrigtsen i 1. mai-toget i Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Det sa Rafaelsen i sin 1. mai-tale i Kirkenes samfunnshus.

– Vi har på norsk side gjort nødvendige investeringer for over én milliard på den militære side de siste 10 årene, men minimalt på den sivile side. Regjeringen må sørge for en rask oppstart av en ny grensestasjon, sa Rafaelsen som mener det er viktig for å utvikle handelssamarbeidet over grensen.

Dialog viktigere enn militære

Foran en fullsatt samfunnssal var Rafaelsen, som ønsker å bli grensekommunen nye ordfører, at det er viktigere for norges sikkerhet å styrke samarbeidet østover enn å satse militært.

– Vi skal selvsagt ha et moderne og effektivt forsvar i Nord. Men det viktigste er at vi fortsetter dialogen som er skapt gjennom Barentssamarbeidet, sa Rafaelnsen.

Han mener norges viktigste fredsarbeidere er de som jobber med folk til folk-samarbeidet fra blant annet Kirkenes.

I miljøkampen har man to tanker

– Russland er en stor og kompleks nabo, understreket Rafaelsen. Han sa at man fortsatt må jobbe for å stoppe de store mengdene med forurensing som kommer over grensene fra Norilsk Nickels fabrikker i Zapoljarny og Nikel. Men han mener at man i miljøkampen har klart å ha to tanker i hodet samtidig, noe han mener man også må ha når man viser sin avsky for Russlands folkerettsbrudd i Ukraina.

– Det er en skam for Russland at de aksepterer forurensingen. Vi må fortsette kampen mot denne forurensingen. Men også i denne kampen er det viktig at vi beholder det gode folkelige naboskapet, var Rafaelsen klare budskap.