– Norsk torsk kan bli russisk

Gode norske fiskefelt vil flytte seg over til russisk sone i Barentshavet. Det spår forsker som ser på hvordan temperatur og issmelting påvirker viktig fiskeføde.

torsk

Torsken i Barentshavet vil i framtiden i større grad vokse opp på russisk side av grensen, tror forsker.

Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

Paul Wassman

Forsker Paul Wassmann ved Norges Fiskerihøgskole.

– Dersom jeg skulle planlagt fiskeriressursene på lang sikt, ville jeg skrudd ned forventningene våre. Og gått i kompaniskap med russerne, sier Paul Wassmann, Professor i arktisk og marin biologi ved Norges Fiskerihøgskole.

Basert på modellen til den internasjonale klimaforskningen IPCC, har Wassmann sett på hvordan produksjonen av den viktige fiskeføden hoppekreps(raudåte og ishavsåte) vil utvikle seg i årene framover.

Over til Russland

– De aller fleste stedene der det er stort fiske i Barentshavet i dag, vil produksjonen av hoppekreps synke med 20-30% de neste 70 årene.

– Samtidig vil den øke der temperaturen øker og isen forsvinner, men disse områdene ligger hovedsakelig på russisk side, fortsetter forskeren.

Hoppekreps

Grafene viser hvordan hoppekrepsbestanden tenkt vil utvikle seg fram mot 2100 syd-øst for Bjørnøya.

Foto: Paul Wassmann

Nedgangen i fiskeføde skyldes minkende tilgang på næringssalter, på grunn av oppvarming av overflatevann og smelting av is.

Fisken kommer etter

Forskeren sier at det er umulig å trekke direkte sammenligninger mellom hoppekrepsen og fisken som lever av den, men at forflyttningen av krepsen etter all sannsynlighet vil bety at fisken også beveger på seg.

– Jeg tror at de norske fiskefeltene de blir skadelidende på sikt. Om 30-50 år vil vi få se at fiskebestanden på norsk side er redusert, mens den øker på russisk side.

Ifølge professoren øker lufttemperaturen i polare strøk tre ganger så mye som den globale gjennomsnittstemperaturen.

Nyheter fra Troms og Finnmark