Hopp til innhold

– Norge må langt på vei akseptere at mindreårige flyktningjenter er gift og får barn

En 14-årig syrisk jente i Finnmark venter sitt andre barn. Etter norsk lov er hun utsatt for seksuelt misbruk.

Politi på Storskog grensestasjon

Sosialantropolog Unni Wikan forventer flere saker i tiden framover hvor norske myndigheter vil stå ovenfor et dilemma om hvordan en skal håndtere asylsøkere som er barnebruder.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Sosialantropolog Unni Wikan mener jenta kan bli hardere rammet dersom myndighetene griper inn.

kapital

Professor Unni Wikan.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Etter sedvaneloven og ifølge islam tilhører barna fars familie. Generelt er skilsmisse ikke sett på med gode øyne. Så hvis jenta har det bra i ekteskapet, bør norske myndigheter støtte opp om familien – selv om hun er en barnebrud.

Wikan understreker at det er annerledes dersom jenta blir utsatt for vold.

Sosialantropologen forsvarer ikke at unge jenter blir giftet bort, men mener barnebrudene kan lide mer dersom norske myndigheter forsøker å «sette dem fri» fra ekteskapet.

Får beskyttelse

Det var på en inspeksjon forrige fredag at fylkeslegen i Finnmark ble kjent med situasjonen til en 14 år gammel syrisk jente. Hun hadde et barn på 18 måneder og var på ny gravid med sin ektemann.

Situasjonen hennes er neppe unik, stadig flere syriske jenter helt ned i 12-13-årsalderen blir gift. Krigen i Syria har skapt en usikker situasjon for jentene, særlig hvis de har mistet sin far.

For mange ligger det trygghet i å bli giftet bort, mener Wikan.

– Det er hans ansvar å beskytte kvinnen og sørge for at hun ikke blir utsatt for overgrep fra andre, inklusive menn fra IS. Det går på hans ære at han klarer å beskytte og forsvare henne.

Vestleiren, Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger kommune. Denne leiren skal fungere som et transittmottak for asylsøkere som kommer til Finnmark over grensa fra Russland.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Ingen fasit

Etter norsk lov er 14-åringen utsatt for grove seksuelle overgrep. For hjelpeapparatet i Norge er slik saker et dilemma, vedgår fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok.

– Det er vanskelig, samtidig er det klokkeklart hva som er norsk lov, sier han.

Linda Kråkenes

Linda Kråkenes, seksjonsleder for barnevern hos Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Bjarne Riesto / www.riesto.no

Linda Kråkenes, seksjonsleder for barnevern hos Fylkesmannen i Finnmark, slår fast at den gifte jenta er å regne som en enslig mindreårig. Det betyr at Bufetat har et ansvar for slike unge mødre, og skal plassere dem i omsorgssenter.

Men Kråkenes mener at også mindreårige jenter må få beholde kontakten med sin ektemann.

– Man kan tenke seg plasseringer i kommuner i nærheten av et omsorgssenter. Men det er vanskelig å gi noen klare svar på hvordan denne typen saker skal løses, sier hun.

Ingen straffesak

I tilfellet fra Kirkenes ble det i utgangspunktet ikke reist straffesak mot 23-åringen.

– Dette er en familie hvor man vil ha bedre hjelp av et støtteapparat rundt seg og at andre etater enn politiet håndtere saken, sier politiadvokat Jens Bernhard Herstad.

OPPDATERING: Det er i ettertid klart at politiet etterforsker saken.

Den syriske familien har nå forlatt kommunen.

– Foreldrene bor på forskjellige mottak, men i nærheten av hverandre, for fortsatt å kunne fungere som en familie, også i forhold til barnet på 18 måneder.