Hopp til innhold

– Norge har stengt grensa så godt at det strider mot folkeretten

Valid (42) flyktet rett fra krigen i Syria, men måtte gi opp å komme via Russland til Norge. Grensa er stengt så grundig at det strider mot Norges internasjonale forpliktelser, mener Helsingforskomiteen.

Syriske flyktninger på hotellet i Nikel

BRÅSTOPP: Uten Schengen-visum kom ikke Valid (42) seg videre fra Nikel til Norge. Her er han sammen med andre syrere på hotellet i byen, der det nå er nesten tomt for flyktninger.

Foto: Bård Wormdal / NRK

For få uker siden var det opptil 200 flyktninger og migranter som krysset grensa ved Storskog hver dag. Nå er det bråstopp.

De siste fem dagene er det ikke kommet en eneste flyktning fra Russland. Etter at Stortinget skjerpet inn reglene, har flere syrere som kom direkte fra krigshandlingene i hjemlandet gitt opp å komme til Norge, får NRK bekreftet.

Mye tyder nå på at Russland samarbeider for å få ned flyktningstrømmen.

En gruppe syrere ble avvist av russiske grensevakter på Boris Gleb fordi de ikke hadde Schengen-visum, ifølge informerte kilder. På flyplassen i Murmansk blir reisende som antas å være asylsøkere informert om at det er vanskelig å komme over til Norge.

Avvist på grensa

I den russiske grensebyen Nikel treffer vi Valid fra Syria. 42-åringen forteller at han først tok seg til fots over et fjellområde, før han kom seg gjennom Russland og nesten til Norge.

Valid måtte vente på at papirene hans ble sendt til Norge. Så fikk han beskjed at han ikke kom inn.

– Det er krig i Syria og folk dør. Afghanistan og Irak er en helt annen historie. Det må dere forstå.

Tilbake som soldater?

I dag forlenget Norge den midlertidige grensekontrollen med ytterligere 20 dager. Det stenger grensa for de fleste asylsøkere og strider mot Norges internasjonale forpliktelser, sier generalsekretær i Helsingforskomiteen, Gunnar M. Ekeløve-Slydal:

Gunnar Ekeløve-Slydal

Hardt press på saksbehandlerne vil føre til for mange avviste asylsøknader, frykter Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen.

Foto: Helsingforskomiteen

– Vi frykter at grupper som har behov for beskyttelse ikke får behandlet sin asylsøknad, verken i Norge eller Russland.

Ifølge Helsingforskomiteen er det i Russland bare gitt asyl til tre syrere. Landet er dømt av menneskerettsdomstolen for å ha sendt syrere tilbake til Syria.

Russland er en av de få allierte til Assad-regimet i Syria, og Ekeløve-Slydal frykter at syriske asylsøkere blir sendt tilbake til tjeneste som soldater.

Samtidig er han bekymret for at norske saksbehandlere er under et stort press for å sende så mange asylsøkere som mulig tilbake til Russland.

Jagland: Trenger prinsippene

Da Stortinget nylig innskjerpet utlendingsloven, var en av begrunnelsene at den internasjonale flyktningkonvensjonen var utdatert. Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er uenig:

– Konvensjonene ble jo nettopp satt opp for å beskytte folk i den situasjonen vi nå er i. Hvis vi nå skal begynne å undergrave konvensjonene, er vi ille ute, sier Jagland.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr, sier at de aller fleste asylsøkere som kommer fra Russland til Norge får avslag fordi de kommer fra et trygt land.

– Det har vært en dom som har sagt at Russland ikke kan sende syrere tilbake til Syria. Etter det vi har erfart, har Russland fulgt den dommen, sier Kallmyr.

Den utvidede grensekontrollen har stengt grensa til Russland for asylsøkere på en måte som strider mot Norges forpliktelser, ifølge Helsingforskomiteen.

SE VIDEO: Valid kom nesten fram til Norge, men fikk ikke lov til å krysse grensa for å søke asyl.