Hopp til innhold

– Nord-Norge må bygge på naturressursene i framtida

Universitetsrektoren mener Regjeringens nordområdestrategi kunne hatt et klarere fokus.

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Marita Andersen / NRK

UiT Norges arktiske universitet er en av de mest sentrale institusjonene som skal møte behovet for den riktige utdanningen i landselen. Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet sier at de dermed må snakke med næringslivet for å finne ut hva som er riktig kompetanse.

Fredag fulgte også hun med da regjeringa presenterte sin nordområdestrategi. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa at sterke lokalsamfunn og lønnsomme bedrifter er nøkkelen til framtida i Nord-Norge.

– Universitetene har uten tvil en kjempestor rolle når det gjelder utvikling av næringslivet i nord. Jeg håper jeg kan komme til en samtale med Sanner der han kan utdype litt mer om hva han egentlig mener, sier Husebekk.

– Men jeg er sikker på at uansett hva han mener, så skal universitetene være med på å møte behovet han skisserer.

– Næringslivet selv skal bestemme

Regjeringens visjoner for nordområdene baserer seg fortsatt i stor grad på bærebjelkene i nordområdemeldingen fra 2005. Det gjelder både forholdet til Russland, energivirksomhet og problemstillinger og muligheter knyttet til klimaendringene.

Imidlertid har kunnskap og utvikling av næringslivet på land fått større plass.

– Så er det slik at det er næringslivet selv som skal bestemme hva som er nyttig og lønnsomt. Derfor ser man også at i den strategien som er valgt, fokuserer vi på å legge til rette for næringsutvikling. Slik tror vi at folk som har investert penger og kunnskap i å skape bedrifter og arbeidsplasser, er dem som er flinkest til akkurat det, sier EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen.

(Artikkelen fortsetter under)

Frank Bakke-Jensen på sitt første Brusselbesøk som EU-og EØS-minister

EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen.

Foto: Lorenze Vicencio / NRK

Vil ha overskuddet igjen i nord

Fra Regjeringen snakkes det både om olje- og gassindustrien, og et grønt skifte. I tillegg til reiseliv og fiskeri.

– Føler du budskapet er forvirrende?

– Det er vel mye som kan sies om det. Men i Nord-Norge er naturressursene det vi må bygge videre på. Dette kunne godt blitt sagt, og jeg mener også at et annet viktig punkt er at Nord-Norge skal være i stand til å foredle sine naturprodukter til høyeste nivå. Slik kan mest mulig av overskudd og profitt bli igjen i landsdelen, sier Anne Husebekk.

Hun mener dette er et viktig poeng i debatten som burde blitt sagt.

– Det kan ikke bli slik at vi tapper tranen på tankbiler og sender sørover, men at vi i Nord-Norge kan tappe den på flaske og ha etikett på – og få profitten tilbake i nord.