Hopp til innhold

– Nord-Norge er blitt sentrum for vår nasjonale politikk

(HAMMERFEST): – Nord-Norge er en fremtidsregion i Norge. Og det gjelder ikke bare for olje og gass, begynner statsminister Erna Solberg å si.

Erna Solberg og Børge Brende om Nordområderapport

SATSER: Statsminister Erna Solberg mener at nordområdene er viktige satsingsområder for fremtiden.

– Nord-Norge er blitt sentrum for vår nasjonale politikk – og skal utvikles enda mer. Vi er opptatt av de små og store tingene for fremtiden, sa Solberg under sin presentasjon.

Hun trakk fram Sparebanken Nord-Norges fremtidsbarometer som kom før sommeren.

– De slo fast høyere vekst i nord enn i resten av langet. De slo også fast at produktivitetsutviklingen er høyere i nord enn i sør hvert eneste år de siste 10 årene. Det viser at man blir mer konkurransedyktig her oppe, slår Solberg fast.

Statsministeren slår også fast at utfordringen for Nord-Norge alltid kommer til å være at det er store avstander, og at det er en liten befolkning.

– Derfor må det satses på samarbeid og nettverksbygging, sier Solberg.

Hun bemerker også at det er spennende å snakke om nordområdene på internasjonale møter.

– Fra snakke til satse

Ketil Holmgren

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende får en omvisning av sjef på Polarbase, Ketil Holmgren.

Foto: Jan Harald Tomassen

Statsministeren sier også at 40 prosent av de uoppdagede oljeressursene ligger i norsk farvann, og hun slår også fast at Norge leverer fisk til 130 land i hele verden.

– Ved siden av å utvikle fortrinnene vi har skal vi være en ansvarlig forvalter i de arktiske områdene. Det har aldri vært mangle på vakre ord om Nord-Norge, eller hvilket potensial som er der. Vi ønsker å gå fra å snakke til å satse på disse viktige ressursene. Vi ønsker å få dette til gjennom godt internasjonalt samarbeid, sier statsministeren.

Tro på olje og gass

Polarbase i Rypefjord

Statsministeren og utenriksministeren har valgt seg Polarbase i Hammerfest for å legge fram nordområdesatsingen sin. Polarbase er hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet ut mot Barentshavet, og valget av bakteppe for statusrapporten peker i så måte ut hvilke retning regjeringen ønsker i nord.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Utenriksminister Børge Brende mener at satsingen på olje og gass, mineraler og oppdrett skal fortsette.

– Målet er også å stimulere til nyetableringer.

I et intervju med NRK etter pressekonferansen gjentar han at regjeringen ønsker å bevilge 150 millioner kroner i forslaget til 2015-budsjettet for å få forene forskningsmiljøene og næringslivet.

I miljøbevegelsen mener de dette verken vil være bærekraftig eller lønnsomt i fremtiden. Utenriksminister Børge Brende mener satsingen er riktig.

– Når det gjelder olje og gass, så har jeg tro på det fremover fordi energietterspørselen øker globalt. Over tid tror jeg dette er lønnsomme investeringer, men de må være bærekraftig, sier Brende.

– Det er dumskap

I regjeringserklæringa, som statsminister Erna Solberg la fram rett etter valget, heter det at partiene har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er ikke overrasket over nordområdepolitikken til regjeringen.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

At utvinning av olje, gass og mineraler fortsatt blir hovedsatsinga, overrasker ikke leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Men han mener det er en svært dårlig strategi.

– Det er dumskap å satse på olje og gass i en fremtid hvor vi vet at verden er nødt til å gjøre seg mer uavhengig av det. Vi ser allerede nå at oljeprisen går nedover, og at næringslivet satser på andre ting enn olje og gass.

Børge Brende er derimot ikke redd for å solgt oljen man ønsker å finne i nord.

– Det må de næringsdrivende vurdere selv, men det er ikke noen tvil om at det er enorme muligheter innenfor mineraler, olje og gass. Prisene går litt opp og ned selvsagt, men det har vist seg at det å satse på de næringene innenfor leverandørindustrien og sjømatnæringa har gitt bra avkastning, forteller utenriksministeren.

– Lite synlige i nord

Arne O. Holm

Redaktør Arne O. Holm har kritisert regjeringen for ikke være på banen internasjonalt i nord.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Det er ventet at også internasjonalt samarbeid i nord vil være et av temaene i regjeringens statusrapport.

Tidligere har de fått kritikk for ikke å ha kun stilt med statssekretær, Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet, som representant på den nylige nordområdekonferansen Arctic Circle i Reykjavik.

Av nærmere 1000 deltagere, der flere nasjoner med interesse i nordområdene var godt representert fra offisielt hold, var det kun statssekretær Bård Glad Pedersen som representerte det offisielle Norge.

Blant kritikerne var Arne O. Holm, ansvarlig redaktør i High North News ved nordområdesenteret.

Holm mener Norges lave oppmøte er med å marginalisere sin rolle i nordområdene.

– Jeg vet ikke hvor mye han var til stedet da andre nasjoner presenterte sine strategier, men jeg var til stedet på det meste. Norge var usynlig. De hadde dyktige fagfolk som snakket innenfor sitt felt, dels i små seksjoner med lite publikum og dels også i plenum, sa Holm i sin kritikk.

Oppfatningen ble ikke delt av statssekretær Bård Glad Pedersen.

– Jeg mener hele bredden i norsk nordområdepolitikk var synlig på konferansen. Jeg ble bedt om å snakke om sikkerhet i arktisk, og viktigheten av at internasjonale lover følges i arktisk, sa Pedersen.